Aktuellt i Västra Götaland

Adrenalinpennan Emerade dras tillbaka

Innehållet gäller Västra Götaland

11 maj 2023: Ett funktionsfel hos vissa Emerade injektionspennor med adrenalin (autoinjektor) kan leda till att autoinjektorn inte aktiveras som den ska. Samtliga Emerade adrenalinpennor återkallas därför av tillverkaren PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.

Ett funktionsfel hos vissa Emerade injektionspennor med adrenalin (autoinjektor) gör att samtliga Emerade adrenalinpennor återkallas av tillverkaren.

Det är inget fel på innehållet i Emerade-pennan, men en svaghet har upptäckts i utlösningsmekanismen. Felet innebär att vissa pennor inte kan leverera adrenalin när pennan används i en nödsituation, vilket kan få allvarliga konsekvenser. På grund av detta kvalitetsfel drar tillverkaren PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. nu tillbaka läkemedlet från grossister, apotek och patienter.

Adrenalinpennor används för att behandla allvarliga allergiska reaktioner, även kallad anafylaxi. Läkemedelsverket råder patienter som har Emerade injektionspenna att kontakta sin läkare för att byta till ett annat fabrikat. Innan patienten fått en alternativ adrenalinpenna, ska Emerade injektionspenna fortsätta att användas.

Detta funktionsfel gäller endast Emerade adrenalinpenna.

Råd till dig som har behov av en adrenalinpenna

Om du har en Emerade adrenalinpenna, kontakta din läkare för ett nytt recept på en adrenalinpenna av annat fabrikat. Ta sedan Emerade adrenalinpenna till apoteket i samband med att du hämtar ut dina nya adrenalinpennor.

Du bör alltid bära med dig fler än en adrenalinpenna. Om den första pennan trots försök inte aktiveras, ska du omedelbart använda din andra penna.
Källa: Läkemedelsverket

Till toppen av sidan