Senast reviderad 2014-01-08

Gäller mitt frikort i andra landsting?

Fråga

Jag har fått frikort för sjukvård. I sommar ska jag bo i tio veckor i ett annat landsting, och blir då även folkbokförd där under den perioden. Gäller frikortet även där?

Svar

Du behöver inte bekymra dig över eventuella kostnader för sjukvård närmaste tiden. Ditt frikort gäller nämligen i alla landsting i hela Sverige. Kortet gäller även under semesterresor i Sverige, om du skulle råka bli sjuk då.

Ann-Sofie Norling, Sjuksköterska