Vad gäller när du söker vård i Västra Götaland

Skriv ut (ca 3 sidor)

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje landsting och region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just det landstinget/regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Västra Götaland.

Skriv ut

Vad finns det för vård?

Vad finns det för vård?

Vårdcentralen är grunden i Västra Götalands sjukvård. Det är hit du ska vända dig i första hand om du eller ditt barn behöver sjukvård. Många vårdcentraler har rådgivning på telefon. Ofta kan man också ge dig en akut besökstid om det är vardag. Om du behöver vård när vårdcentralen är stängd ska du vända dig till en jourcentral.

Läs mer

Välja vårdcentral

Hitta Vård

Att söka vård

Att söka psykiatrisk hjälp

Fritt val av vård

Du har möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Det gäller även vård inom öppenvården som inte erbjuds inom det egna landstinget. Vårdgivarnas prioritering av patienter ska enbart baseras på medicinska behov. Detta innebär att Västra Götalandsregionen och andra landsting inte kan prioritera sina egna invånare.

Du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, kan välja vilken rehabenhet du vill gå till.

Läs mer

Valfrihet i vården samt kontaktinformation

Vårdval Rehab

Fäll ihop

Remissregler

Remissregler

Inom Västra Götalandsregionen finns inget krav på remiss för att besöka vare sig primärvården, specialistvården eller för besök hos fysioterapeut (sjukgymnast).

Vård i annat landsting

Som patient har du rätt att få en remiss till den öppna vården i ett annat landsting. Då gäller de remissregler som finns där. Det innebär att även om det inte krävs remiss inom Västra Götalandsregionen så får du anpassa dig till de remissregler som gäller där du söker vård.

Samma sak gäller om du kommer från ett annat landsting och söker vård i Västra Götalandsregionen.
Du får därför först ta kontakt med en läkare i ditt landsting för att få en remiss till den önskade specialistläkaren.

Du kan också få en remiss till en privat mottagning utanför Västra Götalandsregionen om mottagningen har avtal för att behandla patienter utanför det egna landstinget.

Egenremiss

En del mottagningar vill att du som patient skriver en så kallad egenremiss som lämnas eller skickas till mottagningen. I egenremissen berättar du om varför du söker vård. Beskriv dina besvär så utförligt som möjligt.

Mottagningen tar emot och behandlar din egenremiss utifrån en medicinsk bedömning. Det är den medicinska bedömningen som avgör om och när du ska få vård.
En del mottagningar har förtryckta blanketter för egenremiss.

Fäll ihop

Vårdgaranti

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid. Västra Götalandsregionen har ett samverkansavtal med Region Halland och viss vård även med landstinget i Värmland. Om man får vård där gäller respektive regions/landstings tidsgränser för vårdgaranti.

Läs mer

Vårdgaranti samt kontaktinformation

Väntetider i vården samt kontaktinformation

Fäll ihop

Patientavgifter

Patientavgifter

Du betalar samma avgifter oavsett om du går till vården som drivs av Västra Götalandsregionen eller till någon privat vårdgivare som regionen har avtal med.

Frågor om betalning besvaras på tel. 010-441 04 00, måndag-fredag kl. 09.00-12.00.

Läs mer

Patientavgifter i Västra Götaland

Fäll ihop

Missnöjd med vården

Missnöjd med vården

Om du upplever att vården inte fungerar som den borde, så är det är bra att i första hand vända sig direkt till den läkare eller annan vårdpersonal som har utfört undersökningar och behandling.

Om du inte får respons finns Patientnämnden där för dig som är patient eller närstående. Patientnämnden kan hjälpa dig med information och fungera som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden är fristående från vården.

Patientnämndernas kansli www.vgregion.se/patientnamnden
Telefon: 010-441 20 00
E-post: patientnamnden@vgregion.se

Läs mer

Om man inte är nöjd med vården

Fäll ihop

Sjukresor

Sjukresor

Du kan få ersättning när du reser till en vårdgivare som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen eller Region Halland.

Beställ sjukresa

Beställningscentralen
020-91 90 90

Flexlinjen Göteborg
031-41 96 90

Läs mer

Sjukresor i Västra Götaland

Fäll ihop

Här kan du få svar på dina frågor

Här kan du få svar på dina frågor

Du kan mejla till vardredaktion@vgregion.se så hjälper vi till att lotsa dig vidare till rätt enhet som kan svara på dina frågor.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2014-12-09
Skribent:

Jan Kallenberg

Granskare:

Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen.