Livspusslet och vägar till förändring

Hämta, lämna, handla, laga mat, läsa läxor, älska, umgås, träffa kompisar. Känner du igen dig? Mitt i livet kan det vara svårt att få pusselbitarna att passa ihop. Jörgen Larsson forskar om tidspress och stress vid Göteborgs universitet.

– Vi lever i ett samhälle som gör att vi hamnar i tidspress, liksom automatiskt, om vi inte gör någonting åt det. Om vi inte gör aktiva val. Genom att förstå att det förhåller sig så har vi kommit en bit på vägen, säger Jörgen Larsson, doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet.

I samhället finns normer, sätt att vara, som anses vara rätt. Man ska jobba hårt, bo fint, helst äga bil, hus och sommarstuga, kanske till och med en båt. På fritiden ska vi motionera, baka bullar med våra barn och servera hälsosam mat från kostcirkelns alla delar. Sist men inte minst ska vi ha en kärleksfull relation till vår partner…

Lyckan är en paradox

– Om man klarar av det här är man en lyckad människa! Men lyckan är en paradox i sig själv. Om vi lyckas med allt blir vi tidspressade på köpet, säger Jörgen.

– Det ställer höga krav på människor att genomskåda vilka normer som råder och att sedan våga ifrågasätta dem. Det är viktigt att vi tar reda på vad som är viktigt för just oss.

– Alla tidsepoker har sina utmaningar och tidsbrist är en av våra, konstaterar Jörgen.

Det finns hopp

Vi har faktiskt möjlighet att på verka våra liv även om det inte alltid känns så. Men det krävs tid, ork och mod att tänka igenom hur vi vill ha det och att sedan ta beslut. Belöningen kommer längre fram.

Jörgen betonar att alla människor inte upplever stress och tidsbrist, ens när de befinner sig mitt i livets alla skeenden, men om man gör det går det att förändra.

Reflektera och samtala

En förutsättning för förändring är att vi överhuvudtaget tar oss tid att reflektera över livet, att tänka och samtala med andra i omgivningen. Det finns många böcker, så kallad självhjälpslitteratur, som är en god hjälp för att orientera sig om livet och få inspiration.

Nya sätt att tänka

– Det finns mycket att hämta bara genom att våga tänka i andra banor. ”Good enough”-tänkande är min favorit, säger Jörgen.

Vi är uppfostrade att alltid göra vårt bästa, helst ska det vara perfekt. Det här är en viktig orsak till tidspress och stress. ”Good enough” är ett uttryck som kommer från amerikanska mödrar och som växte fram som en motvikt till deras dåliga samvete för barnen.

– Barn behöver inte ha en perfekt tillvaro, perfekt städat eller perfekt lagad mat. Tillräckligt bra är i själva verket bättre. Då blir både föräldrar och barn nöjda. ”Tillräckligt bra” går att använda sig av både hemma och på jobbet.

– På samma sätt kan man tänka mot sina vänner, att vara en tillräckligt bra vän. Man behöver inte hålla liv i all gammal vänskap, välj istället de relationer som känns viktiga.

Våga säga nej

När man blir tillfrågad om att delta i något blir det lätt ett ”ja” om man svarar direkt. Man vill gärna ställa upp, i bostadsrättsföreningen eller i nya uppdrag på jobbet.

– Be att få återkomma och ta dig tid att tänka igenom svaret. ”Tack för att du frågar! Jag ska kolla om jag kan.” är en bra formulering att ha i beredskap, säger Jörgen.

Ibland är det naturligtvis rätt att säga ”ja”. Det viktiga är att man stämmer av med sig själv.

Mer egen tid

Föräldrar som är skilda och har barnen varannan vecka upplever mindre tidspress enligt undersökningar. Jörgen föreslår ett liknande upplägg fast inom familjens ramar.

– Man kan ansvara för hem och familj två dagar var under veckan och sedan leva som vanligt under helgen. Den förälder som har fria dagar kan välja om hon eller han vill vara med barnen eller göra något på egen hand.

Det finns en annan fördel med att dela upp tiden. Då kan varje förälder göra på sitt eget sätt, utan kommentarer från den andre, till exempel själv välja om köttbullarna ska vara köpta eller hemmagjorda.

Ta hjälp av andra

Längre dagar på dagis eller fritids, skaffa barnvakt, anlita städhjälp eller ta hjälp av far- och morföräldrar är ett sätt att underlätta tillvaron. Om inte något av detta är möjligt kan man alltid samarbeta med andra föräldrar i liknande situation.

Äga färre saker

Att köpa och att äga tar tid. Hus, båt, sommarstuga - alla saker behöver skötas om.
– Om du tyngs av ett stort hus, flytta till en lägenhet, är Jörgens råd.

Arbeta mindre

Det är vanligt att pappor slutar att jobba över när de får barn. Det är ett medvetet val. På samma sätt kan man utnyttja rätten att arbeta deltid fram till barnen fyller 8 år. Det är mest mammor som gör i dag.

– Båda föräldrarna kan sänka sin arbetstid till 7 timmar per dag. Det är ekonomiskt möjligt för väldigt många i dag, bedömer Jörgen.

– I dag väljer många män bort deltid eftersom det ger en signal till arbetsgivaren att jobbet inte är viktigt. Det är få män som gör den prioriteringen.

Det här är inte strategier för hur man ska få ett lyckligare liv utan endast hur man kan få bukt med stress och tidsbrist. Det finns en massa andra faktorer som påverkar hur lyckliga vi är, säger Jörgen Larsson.

Senast uppdaterad:
2011-05-20
Skribent:

Ann-Sofie Mellqvist, Vårdredaktionen 1177, Västra Götalandsregionen.

Manusunderlag:

Jörgen Larsson, doktorand vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.