Alkoholtest - om du är kvinna

Självtestet kräver JavaScript

Du måste ha JavaScript aktiverat för att göra självtestet.

Senast uppdaterad:
2017-05-16
Redaktör:

Johanna Brydolf, 1177 Vårdguiden.

Granskare:

Kerstin Damström Thakker, Dr Med, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.