Senast reviderad 2012-02-16

Kan antidepressiva läkemedel skada fostret? 

Fråga

Jag och min man vill försöka skaffa barn. Jag tar medicin mot mina depressioner, och mår ganska bra nu. Jag har nu Cipramil (citalopram). Kan det skada fostret?

Svar

Även om det naturligtvis är så att onödig läkemedelsanvändning under graviditet ska undvikas, kan en kvinna under graviditetens nio månader komma i en situation där hon behöver använda mediciner för att må bra. Det är ju också så att en mamma måste må bra psykiskt för att kunna ta emot och ta hand om sitt barn på ett bra sätt. All läkemedelsbehandling under graviditet innebär att läkaren noga måste väga risken för mamman och barnet vid behandling mot riskerna med att avstå.

På senare tid har det visat sig att risken för en mycket ovanlig störning av lungfunktionen, pulmonell hypertension, är ökad om mamman har medicinerat med antidepressiva läkemedel under graviditeten. Risken är ökad från 1-2 fall per 1000 graviditeter hos mammor som inte använt de här medicinerna till ca 5 fall per 1000 graviditeter hos mammor som använt läkemedlen. Risken och riskökningen är alltså mycket liten men inte obefintlig. 

Medicinering under graviditet kan också i vissa fall ge problem med abstinens hos det nyfödda barnet. Rent praktiskt brukar man göra så att man i god tid före förväntad förlossning försöker sänka doserna så mycket som möjligt. Kanske måste man då acceptera att den blivande mamman mår lite sämre och kanske måste man minska stressen och pressen på henne genom att sjukskriva under den senare delen av graviditeten. Abstinens hos ett nyfött barn kan visa sig genom att barnet verkar irriterat, gnälligt och sprittigt vilket kan kräva behandling. Barnet kontrolleras därför av barnläkare regelbundet under den närmaste tiden efter förlossningen.

Christina Ledin, Läkare, specialist i allmänmedicin