Leken som lär

Skriv ut (ca 5 sidor)
Fotokollage med tre bilder på ett barn som hoppar och leker i en soffa.
Skriv ut

Lek är en självklar och viktig del i barns liv och utveckling. Med hjälp av lek utvecklar barn sin fantasi, kreativitet och förmåga att samspela med andra. Leken kan också vara ett sätt att bearbeta händelser och göra verkligheten mer begriplig.

För att en aktivitet ska kunna kallas lek ska den vara frivillig, spontan, lustbetonad och inte målstyrd. Det är själva processen, inte målet med leken, som är viktig. Barn drivs av en inneboende lust att utforska sin omvärld och leken kan hjälpa till att göra verkligheten begriplig. Leken kan också vara ett sätt att bearbeta händelser och intryck. I leken utvecklar barn sin fantasi, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Genom leken får barnet veta mer om sig själv och sin omgivning. Att leka låtsaslekar är ett sätt att förställa sig, att tänka sig in i en annan människas situation. Barn leker både ensamma och tillsammans med andra. När barn leker tillsammans lär de sig att samspela.

Genom leken lär barnet också känna sin kropp och utvecklar sina motoriska färdigheter. Många barn tycker om att utmana sig själva och sina kroppar genom att till exempel gå balansgång, hoppa och klättra.

Lek i olika åldrar

Lek i olika åldrar

Foto på en vuxen som böjer sig över ett litet barn som ligger och känner på den vuxnas ansikte.

För spädbarn handlar leken ofta om samspel med vuxna.

I takt med att barnet växer och utvecklas förändras leken. Barn i olika åldrar leker gärna olika typer av lekar. Men åldersgränserna är flytande och barn kan ofta leka olika slags lekar vid olika tillfällen. Här är några typer av lekar som är vanliga under olika åldersperioder. 

Barn upp till ett år – upptäcker världen

Lusten och förmågan att leka är medfödd, men barnet behöver till en början den vuxnes hjälp att leka. Den första leken uppstår i samspelet mellan spädbarnet och föräldrarna och andra i barnets närhet. I början handlar leken om att titta, lyssna, smaka, känna och att samspela med föräldrarna. Tittut är ofta en av de första lekarna. Mamma eller pappa gömmer sig under några sekunder bakom en kudde eller något annat, men kommer alltid tillbaka. I denna första lek lär sig barnet tillit, turtagande, samförstånd och ömsesidighet. Leken ger övning i att känna trygghet. Den tillit och trygghet som barnet känner i kontakten med föräldrar och andra närstående är också en förutsättning för leken.

Foto på två små barn som leker tillsammans med små bilar och ett bilgarage i plast.Barn i ettårsåldern tycker ofta om att leka brevid andra barn, men det kan dröja innan de börjar leka tillsammans.

1-3 år - erövrar världen

Barn mellan ett och tre år tycker ofta om att vara tillsammans med andra barn i sin egen ålder och storlek. De härmar gärna varandra, leker samma lekar men oftast inte tillsammans utan bredvid varandra. I takt med att barnet blir äldre brukar lekarna bli rörligare. Barnen kan till exempel tycka om att jaga varandra. Så småningom lär sig barnet låtsaslekar som att köra bil, prata i telefon och laga mat.

3-5 år - fantasilekar

Barn mellan tre och fem år leker ofta i mindre grupper eller två och två. De leker både med och bredvid varandra. Många tycker om att se på när större barn leker. Ofta är det roligt att klä ut sig och låtsas vara någon annan. Barn i den här åldern behöver plats för lekar där de kan röra sig ordentligt, till exempel springa, hoppa, klättra och dansa. De har roligt samtidigt som de lägger grunden till sin intellektuella och sociala förmåga.

5-7 år - rollekar

Många barn mellan fem och sju år leker gärna i grupp, men de har fortfarande behov av att också leka ensamma. Ibland leker de bredvid varandra. Barn kan nu skilja på fantasi och verklighet, och kan därför leka låtsaslekar. Många barn i den här åldern tycker att det är roligt att låtsas vara någon annan och leker gärna rollekar tillsammans. Barn låtsasleker ensamma eller tillsammans med andra barn eller med vuxna. Det kan vara lekar om familj, husdjur, filmer eller sådant som barnen har sett på tv.

7-10 år - regellekar

Barn mellan sju och tio år leker ofta i större grupper. Leken bygger nu mer på regler och bestämda föreställningar. I den här åldern kan barn också utveckla egna lekar med regler som de kommer överens om. En del lekar har de lärt sig av vuxna eller äldre barn, till exempel tjuv och polis och kurragömma. Vanliga regellekar är bollspel som fotboll och brännboll. Många barn tycker om att hjälpa föräldrarna eller andra vuxna med praktiska saker som att tvätta bilen eller laga mat.

Fäll ihop

Leka utan avbrott

Leka utan avbrott

I leken får barnet utveckla sin fantasi, träna sin koncentrationsförmåga och öva sig i samspel med andra barn och vuxna. Det krävs tid för att leken ska komma igång ordentligt och gå in i ett djupt och intensivt skede. Därför är det viktigt att barn, så långt det är möjligt, får tid att leka färdigt utan avbrott. Kanske kan man vänta en liten stund med middagen eller den planerade utflykten om barnet leker intensivt. Om man måste avbryta leken kan man förbereda barnen genom att signalera att det snart är mat till exempel. Då behöver inte leken ta slut, utan barnen kan ta en paus i lekandet. Som förälder är det bra att inte planera in alltför många aktiviteter, utan att även ge barnet tid för fri lek, gärna tillsammans med andra barn.

Fäll ihop

Uppmuntra lek

Uppmuntra lek

Foto på två barn och en vuxen som springer.

Att leka ute i naturen är både roligt och viktigt för barn.

Som förälder kan man på olika sätt väcka lusten till lek. Man kan själv leka med barnet och uppmuntra barnets initiativ till lek. Man kan se till att barnet få träffa jämnåriga kompisar och ta med barnet ut i skogen eller till lekparken för att leka. Ta vara på barnets idéer i leken!

Att leka ute i naturen är både roligt och viktigt. Där kan barn röra sig över stora ytor, de kan springa, klättra, hoppa och utveckla sina sinnen. Naturen ger frihet, som också kan utveckla barnets fantasi. Naturen visar årstidernas växlingar och ger upplevelser av både färg och form. Utomhus får barnen nödvändig motion och solljus, vilket stärker deras hälsa och motverkar stress.

När det gäller inomhuslek kan möbleringen spela stor roll för leklusten. För rollekar krävs en plats som lätt går att förändra och rekvisita som kan förvandlas till det som behövs. Det är till exempel bra med möbler som även små barn lätt kan flytta så att de kan möblera om beroende på vad leken handlar om. Med en filt och några kuddar kan barnen enkelt göra en koja under ett bord till exempel. Redan mycket små barn kan tillsammans med vuxna komma överens om när det är dags att börja plocka undan och hjälpa till att städa efter leken.

Barn behöver saker att leka med. Det behöver inte bara vara leksaker, utan går också bra med saker som man redan har hemma. Det kan till exempel vara lådor och kartonger i olika storlekar, filtar och kuddar, utklädningskläder och köksföremål.

Fäll ihop

Vuxnas roll

Vuxnas roll

Som vuxen kan man gärna delta i leken om barnet vill, men det är bra om man låter bli att styra. Så länge ingen är ledsen eller gör sig illa är det bra att som vuxen låta bli att blanda sig i barnens lek och eventuella tvister. I leken kan barnen träna sig på att själva lösa konflikter. Från fyraårsåldern kan barn till exempel ofta klara av att turas om. De har ofta stor tolerans för barn som till exempel försöker dominera. Då kan man låta barnen leka själva och prova olika roller.

Vuxna måste förstås alltid finnas i närheten när små barn leker, för att gripa in om någon blir ledsen, slår sig eller om barnen gör varandra illa. Ledsna barn behöver tröstas av en förälder eller annan vuxen. Det är också bra att vägleda och stärka barnet i hur man kan säga ifrån om någon behandlar en på ett sätt som man inte tycker om.

Fäll ihop

Krigslekar och krigsleksaker

Krigslekar och krigsleksaker

Leken speglar den värld som barn lever i, det blir tydligare med åldern. Krigslekar och krigsleksaker är ibland svåra att förhålla sig till. Många barn tycker om att leka med leksakspistoler och andra leksaksvapen. Leken kan vara ett sätt för barnet att bearbeta känslor och upplevelser, som inte behöver ha med krig att göra. Krigsleksaker kan för vissa barn fylla en funktion. Det viktigaste är att barnet har någon vuxen att prata med om sina lekar och leksaker. Då kan man som vuxen också förmedla sina värderingar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2011-01-27
Skribent:

Ingela Nordmark Lindberg, förskollärare och lekterapeut.

Redaktör:

Susanne Andersson, 1177.se

Granskare:

Jane Brodin, professor em i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

Fotograf:

Juliana Wiklund