Barn och drunkningsolyckor

Skriv ut (ca 3 sidor)

Om ett barn håller på att drunkna ska du ropa på hjälp och ringa 112. Försök få upp barnet ur vattnet. Om barnet inte andas ska du göra hjärt- och lungräddning medan du väntar på ambulansen.

Skriv ut

Om ett barn håller på att drunkna ska du alltid ringa 112.

Vad kan du göra själv?

Vad kan du göra själv?

Medan du väntar på ambulansen

En person som håller på att drunkna på djupt vatten kan lätt dra ner dig i djupet, även om det är ett litet barn.

 • Se om du kan hitta något att kasta till barnet som det kan ta tag i, till exempel en livboj eller en åra.
 • Om du behöver simma ut till barnet kan du ha med dig något föremål som kan flyta och som du kan ha mellan dig och barnet. Till exempel en livboj eller en flytleksak, eller något som finns i närheten, till exempel en gren eller en jacka. Det kan funka som hjälpmedel för att få barnet i land.
 • Om barnet verkar livlöst och inte andas kan du börja med mun mot mun-metoden redan i vattnet. Gör några inblåsningar genom att klämma åt barnets näsa och blåsa in i munnen.
 • Oftast är det lättast att simma på rygg in mot land, då kan du hålla barnets huvud ovanför vattenytan. 

När barnet är på land

Lägg barnet på rygg. Om du ser något som fastnat i barnets mun kan du vrida barnets huvud åt sidan och ta bort det med ett finger. Kontrollera om barnet andas och visar livstecken genom att under några sekunder:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna och känn om luft strömmar ut och in genom mun och näsa genom att lägga örat mot barnets mun och näsa.
 • Kontrollera om barnet reagerar på tilltal, sväljer eller rör på sig.

Om barnet verkar livlöst

Om barnet har onormal eller ingen andning, gråblek hud och är tung och slapp i kroppen ska du genast börja med hjärt- och lungräddning och fortsätta tills ambulanspersonalen kommer och kan ta över. Om ni är flera kan ni hjälpas åt eller turas om.

Var inte rädd att starta hjärt- och lungräddning. Det är bättre att försöka än att inte göra något alls.

Hjärt- och lungräddning på barn:

 • Skapa fri luftväg genom att böja barnets huvud bakåt och dra upp hakan.
 • Gör 5 inblåsningar: kläm åt barnets näsa och blås in i munnen. Kontrollera att barnets bröstkorg höjer sig. Är barnet mycket litet kan det vara enklare att din mun täcker både mun och näsa på barnet. Detta kan du försöka göra redan i vattnet.
 • Tryck 30 gånger på bröstets nedre hälft. Ha raka armar och tryck ner bröstkorgen ca 4-5 cm i en takt som är något snabbare än ett tryck per sekund. På små barn, upp till ett och ett halvt år, kan du använda två fingrar istället för båda händerna.
 • Varva sedan 30 tryck med 2 inblåsningar utan avbrott tills ambulanspersonalen kommer och tar över. 

Om barnet andas och hjärtat slår

 • Lägg barnet i stabilt sidoläge. 
 • Stryk försiktigt barnet på kinden eller ryggen för att lugna.
 • Stanna kvar hos barnet tills ambulans kommer.

Även om barnet verkar må bra och andas själv behöver barnet komma till sjukhus.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

På sjukhuset kan barnet behöva vårdas på en intensivvårdsavdelning för att få behandling för de skador som kan ha uppkommit i samband med olyckan. Olika funktioner som till exempel andningen och hjärtats arbete övervakas noga.

Fäll ihop

Vad händer i kroppen vid drunkning?

Vad händer i kroppen vid drunkning?

När barnet börjar få in vatten i näsan och munnen blir det först en kramp i luftvägarna. När krampen släpper börjar vattnet att rinna ner i lungorna.

Det är i lungorna som blodet hämtar sitt syre och sedan transporterar ut det till övriga kroppen. Om det kommer vatten i lungorna får inte blodet tillräckligt med syre och det blir syrebrist i kroppen. Det går mycket snabbt och barnet blir medvetslöst inom ett par minuter. Efter ytterligare några minuter slår hjärtat långsammare och det kan även sluta att slå helt.

Syrebristen kan leda till att barnet får hjärnskador. Andra skador som kan komma efter en drunkningsolycka är rubbningar i hjärtrytmen, lunginflammation och skador på njurarna. Hjärnskador kan vara bestående. Övriga organ har oftast förmåga att återhämta sig.

Fäll ihop

Bra att prata med någon efteråt

Bra att prata med någon efteråt

Att vara med om en drunkningsolycka kan vara mycket obehagligt. Det är viktigt att både barnet, föräldrar, syskon och andra som varit inblandade vid olyckstillfället får prata om det som har hänt. Man kan till exempel få hjälp av en kurator eller en psykolog på sjukhuset.

Det går alltid att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

Fäll ihop

Var sker drunkningsolyckor?

Var sker drunkningsolyckor?

Drunkningsolyckor med barn kan hända på alla platser där det finns vatten. I badkar, sjöar, vattenpölar, bassänger eller på öppet hav. Hur du hjälper ett barn som håller på att drunkna beror på barnets ålder och var olyckan sker. Tänk på att ett barn kan drunkna tyst och snabbt. Därför ska barnet alltid övervakas av en vuxen när det befinner sig vid vatten.

Det finns särskilda kurser i livräddande första hjälpen till barn. Kontakta till exempel barnavårdcentralen (BVC), Röda KorsetSvenska Livräddningssällskapet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) eller Civilförsvarsförbundet för att få reda på var sådana kurser ges.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2015-02-25
Redaktör:

Olga Beletski, redaktör 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Radell, läkare i anestesi och intensivvård, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm