Vårdprogram och riktlinjer

Vårdprogram och riktlinjer anger hur och var patienter med en viss sjukdom ska vårdas på bästa möjliga sätt. De bygger på aktuell forskning och den kunskap och samsyn som råder om sjukdomen.

Senast uppdaterad:
2015-04-09
Redaktör:

1177 Vårdguiden, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Karin Fröjd, enheten för kunskapsbaserad vård, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Västra Götalandsregionen.