Väntetider i vården i Västra Götaland

Om du vill ha information om väntetider till mottagningar, behandlingar och undersökningar till sjukhus i Västra Götalandsregionen och övriga landet kan du söka på Väntetider i vården.

Sedan några år tillbaka har de nationella vårdgarantierna utökats med regionala vårdgarantier. Uppföljning av dessa sker månadsvis och presenteras på Västra Götalandsregionens webbsida. 

Kontaktinformation

Område Fyrbodal (Norra Bohuslän, Dalsland, Trestad)
Telefon: 010-435 00 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se
Post: NU-sjukvårdens Kansli, 461 85 Trollhättan

Område Skaraborg
Telefon: 0500-43 10 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: diariet.skas@vgregion.se
Post: Skaraborgs Sjukhus Skövde, 541 85 Skövde

Område Södra Älvsborg (Mittenälvsborg och Sjuhärad)
Telefon: 033-616 28 60
E-post: vardgaranti.valfrihet.sas@vgregion.se
Post: Team Vårdgaranti och valfrihet, Samaritvägen 13, Plan 2, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås

Område Mellersta Bohuslän (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Kärra-Rödbo)
Telefon: 020-44 55 55
E-post: kungalvs.sjukhus@vgregion.se
Post: Kungälvs sjukhus, Ekonomiavdelningen, Vårdgaranti/Valfrihet i vården, 442 83 Kungälv

Område Göteborg (Göteborgs kommun eller i någon av kranskommunerna Mölndal, Härryda, Partille eller Öckerö)
Telefon: 020-44 55 55
E-post: valfrihet.su@vgregion.se 
Post: Vårdgaranti-och Valfrihetskansli SU, Sjukhusgemensam Ekonomiavdelning,
Torggatan 1A, plan 4, 431 35 Mölndal

Senast uppdaterad:
2015-01-02
Redaktör:

Ulrika Johansson, Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Anders Lindgren och Margareta Axelsson, Koncernstab Hälso och sjukvård, Västra Götalandsregionen.