Fri tandvård för barn och unga

Skriv ut (ca 1 sida)
Västra Götaland

I Västra Götaland är tandvården fri till 31 december det år du fyller 24 år. Om du exempelvis varit bosatt utomlands bör du kontrollera att du är inskriven hos Försäkringskassan, annars får du betala 300 kronor per år för din tandvård under de tre extra åren den annars skulle varit helt fri. Beloppet motsvarar det allmänna tandvårdsbidraget. Särskilda regler gäller för asylsökande med flera.          

Valbara tandvårdskliniker för barn och ungdomar 3-19 år
Valbara tandvårdskliniker för unga vuxna 20-24 år
Blanketter för val av tandvårdsklinik                         

Vid två, tre års ålder brukar första fria besöket hos tandläkaren ske. Nästan all tandvård är sedan avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år. Det gäller både hos privata tandläkare och hos folktandvården. Vissa landsting och regioner ger fri tandvård i ytterligare något år.

Skriv ut

När barnet är ungefär två, tre år får ni komma till en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får du som följer med råd om hur du kan sköta barnets tänder.

Du kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till folktandvården.

Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad av den tandläkare som har ansvar för alla patienter i det område du bor.

Hur ofta blir vi kallade?

Hur ofta barn och unga behöver gå till en tandvårdsmottagning varierar. Det beror på tandläkarens eller tandhygienistens bedömning av hur mycket tandvård som behövs.

I regel får du från och med den första januari det år du fyller 24, själv komma ihåg att beställa tid hos tandvården. Om landstinget eller regionen har förlängt den kostnadsfria vården med ytterligare något år får du kallelser som tidigare.

När den fria tandvården upphör kan du ha en överenskommelse med tandläkaren om att bli kallad regelbundet.

Tandreglering är specialisttandvård

Tandreglering är specialisttandvård

Man behöver inte betala för de flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist.

Ibland kan barnet behöva specialisttandvård. Ett vanligt exempel på specialisttandvård är att få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Om ni tillsammans med tandläkaren kommer fram till att det behövs en tandställning måste en specialisttandläkare göra en undersökning. Det är specialisttandläkaren som bestämmer om tandregleringen blir kostnadsfri.

Ni har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett valet av tandläkare. Till specialisttandvård behövs oftast remiss.

Fråga tandläkaren

Om ni har frågor om tandvården och hur ofta besöken hos tandläkare eller tandhygienist bör ske, är det lättast att fråga tandläkaren. Om ni inte har någon tandläkare att prata med kan ni få hjälp hos folktandvården eller hos en privat tandläkare.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2019-01-02
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Wadstein, tandläkare, Folktandvården Stockholms län AB


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2018-01-02
Redaktör:
Vårdredaktionen Västra Götalandsregionen
Granskare:
Ann-Marie Olhede, Tandvårdsenheten, Västra Götalandsregionen