Stödperson

Patienter som vårdas enligt psykiatrisk tvångsvård har rätt till stödperson om de önskar. Det gäller även patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård eller är tvångsisolerade med stöd av smittskyddslagen. Stödpersoner utses av Patientnämnden.

En stödperson fungerar som medmänniska för en tvångsvårdad patient. Stödpersonen är någon att tala med och som står helt fri från vården. Om patienten vill, har stödpersonen rätt att vara med vid förhandlingar i förvaltningsrätten.

Stödpersonen ska däremot inte ersätta vårdpersonalen, inte överta ansvaret för patientens ekonomi eller vara något juridiskt ombud. Stödpersonen har tystnadsplikt.

Vill du bli stödperson?

Om du är intresserad av att bli stödperson eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Patientnämndernas kansli. Som stödperson får du utbildning och viss ekonomisk ersättning.

Patientnämnder

Det finns fem patientnämnder i Västra Götaland och du når dem via patientnämndernas kansli.

Telefon: 010-441 20 00
E-post: patientnamnden@vgregion.se
Webbplats: vgregion.se/patientnamnden 

Senast uppdaterad:
2015-04-23
Redaktör:

Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Julia Lang, Patientnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen.