Patientfakturering

Samlingsfakturor

Västra Götalandsregionen införde samlingsfakturor 2007. En samlingsfaktura innehåller alla avgifter för offentlig vård som du haft den senaste kalendermånaden och som inte betalats kontant. Västra Götalandsregionen fakturerar de flesta avgifter inom sjukvården genom en samlingsfaktura. Din samlingsfaktura kan innehålla någon eller några av nedanstående avgifter.

 • Uteblivet besök
 • Öppenvårdsbesök
 • Inneliggande vård
 • Ambulanstransport/sjuktransport
 • Egenavgift för sjukresa
 • Slutenvård
 • SÄRNÄR (Särskild näring) 
 • Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Hälsovård/hälsokontroll
 • Vaccinationer
 • Intyg
 • Journalkopior

Hur ofta skickas fakturorna ut?

Fakturorna skickas ut en gång i månaden och avser de samlade vårdavgifterna för kalendermånaden innan.

Jag vill att fakturan skall komma till en annan adress

Det går bra att få fakturorna skickade till en särskild leveransadress. Ladda ner blanketten för adressändring eller kontakta Patientfaktura, se kontaktuppgifter nedan. När adressen inte är aktuell längre är det viktigt att meddela det.

Hur gör jag för att få tillgodoräkna mig kostnaderna i mitt högkostnadsskydd?

Kontakta oss 4-5 dagar efter att du betalt fakturan så skickar vi ett kvitto på att den är betald. Ta med ditt kvitto nästa gång du gör ett öppenvårdsbesök eller besök närmaste vårdmottagning, så ordnar personalen i receptionen att beloppet förs på ditt högkostnadskort.

Mottagningarna kan fylla i besöket direkt på plats då besöket inte behöver vara betalt för att få tillgodoräknas. Gör mottagningen inte - kontakta Patientfaktura.

Jag har fått en faktura på 300 kronor men har bara 80 kronor kvar till frikort

Om din faktura innehåller besök i öppenvården på ett högre belopp än vad som är kvar till frikortsgränsen, för närvarande 1100 kronor, ändrar du själv beloppet på ditt inbetalningskort. Stryk över det tryckta beloppet och skriv det belopp som är kvar till frikortsgränsen. Bortse från ”var god gör inga ändringar mm”. 

När du delbetalt en avgift finns ett restbelopp kvar på fakturan. När fakturan är betald tar du samtliga kvitto med till närmaste vårdgivare som utfärdar frikort. När du fått ditt frikort är det viktigt att du kontaktar mottagningen för att ta bort restbeloppet. Telefonnummer står på original fakturan i anslutning till vårdbesöket. Se text ”För mer information ring xxxx-xxxxxx”. Övrig rutin vid makulering av öppenvårdbesök på grund av frikort, se avsnitt nedan.

Rutiner vid makulering av öppenvårdsbesök på grund av frikort

Ring det telefonnummer som står angivet på fakturan, för att få fakturan makulerad.

Jag har fått faktura för ambulans/sjuktransport men har frikort för sjukresor

Kontakta ditt lokala sjukresekontor, se telefonnummer på fakturan.

Jag har fått en faktura för egenavgift på sjukresa

Kontakta ditt lokala sjukresekontor, se telefonnummer på fakturan.

Jag har fått en faktura för leverans av Särskild Näring (SÄRNÄR)

Kontakta Patientfaktura vid frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Uteblivet besök

Om du får en faktura för uteblivet besök, trots att du avbokat mer än 24 timmar innan planerat besök, ska du kontakta den mottagning som finns angiven på fakturan.  

Autogiro

Det går bra att betala fakturorna via autogiro. Ladda ned blanketten för medgivande av autogiro eller beställ från Patientfaktura, se kontaktuppgifter nedan.

Bankgirot

Jag har blivit debiterad för fler vårddagar än de jag vistats på sjukhuset

Kontakta den vårdavdelning där du vårdats. Du når vårdavdelningarna genom att ringa sjukhusets växel.

Kontaktuppgifter till sjukhusen i Västra Götaland

Kontaktuppgifter Patientfaktura

Välkommen att kontakta Patientfaktura på tel. 010-441 04 00 måndag-fredag kl. 09.00-12.00. Du kan också nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Fakturorna skickas ut den kring den 12:e i varje månad. De följande dagarna är det ofta långa väntetider i telefon men om du väntar några dagar så är det lättare att komma fram.

Bra att veta om din faktura

Mer information om din patientfaktura.

Senast uppdaterad:
2017-02-21
Redaktör:

Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Erika Karlsson, Patientfaktura, Västra Götalandsregionen.