Rådgivningsstödet webb – ett stöd i din verksamhet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Rådgivningsstödet webb är framtaget för att stödja sjuksköterskor att bedöma vårdbehov. Nedan kan du se en film som ger en överblick över tjänsten samt ett interaktivt bildspel för den som vill veta mer om Rådgivningsstödet webb.

Skriv ut

Fördjupad information om Rådgivningsstödet webb

Fördjupad information om Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb stödjer legitimerad vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Det innehåller cirka 180 medicinskt kvalitetssäkrade beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Det medicinska innehållet uppdateras regelbundet.

Ursprunget till Rådgivningsstödet webb är det rådgivningsstöd som landstingen och regionerna använder för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningsstödet webb har samma medicinska innehåll men journal- och katalogdelarna ingår inte.

Merparten av landstingen och regionerna använder Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården. Verktyget kan också användas av privata vårdgivare som på entreprenad utför uppdrag inom landstingens och regionernas hälso- och sjukvård. 

Rådgivningsstödet webb kan även användas i till exempel kommunernas äldreomsorg och hemsjukvård, i företagshälsovård eller av privata vårdgivare inom andra verksamhetsområden.

För att få tillgång till tjänsten Rådgivningsstödet webb krävs ett avtal med Inera. I det avtalet ingår också utbildning i den så kallade samtalsprocessen, ett viktigt stöd i samtalet med den vårdsökande.

Nedan finns ett utbildningsmaterial (bildspel) som ger fördjupad kunskap i användningen av Rådgivningsstödet webb.

Längst ner på sidan: två korta filmer framtagna för att marknadsföra Rådgivningsstödet webb - en på svenska och en på engelska.

Fäll ihop

Bildspel om Rådgivningsstödet webb

Bildspel om Rådgivningsstödet webb

Klicka på utbildningsmaterial eller på bilden ovan för att komma till bildspelet som lär dig mer om Rådgivningsstödet webbs möjligheter.

Fäll ihop

Film: Rådgivningsstödet webb

Film: Rådgivningsstödet webb

Starta filmen genom att klicka på pilen i filmbilden.

Fäll ihop

Film (english version): Decision Support Web

Film (english version): Decision Support Web

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-12-18
Redaktör:

Per Eklöf