1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 3 sidor)
Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. Tillsammans ingår alla regioner i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,1 miljoner samtal per år. Av de som ringer 1177 följer omkring 90 procent de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

 

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

 

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs. Det är din vårdgivare som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna i din journal. Läs mer om personuppgifter i vården

Fäll ihop

När ska jag ringa 1177?

Västra Götaland

När ska jag ringa 1177?

Om du mår dåligt eller har skadat dig och inte vet om det räcker med egenvård eller om du bör söka sjukvård – då kan du ringa 1177.

Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd, bedömer ditt vårdbehov och hänvisar rätt i vården. Sjuksköterskan ställer inte diagnos. 

Läs mer om 1177 Vårdguiden på telefon i Västra Götaland

Om det är risk för allvarliga hälsoproblem om du väntar, ska du uppsöka vård. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Kontakta vårdcentralen

Kontakta vårdcentralen om du har skadat dig eller inte mår bra och vet att du behöver vård.

Du kan också kontakta vårdcentralen för att till exempel:

  • Boka, omboka eller avboka tid
  • Förnya recept
  • Fråga om pågående behandling
  • Fråga om vaccination

Din vårdcentral har avtal med en jouröppen mottagning/jourcentral. Dit vänder du dig när vårdcentralen har stängt.

Du kan använda tjänsten Hitta vård för att söka fram närmsta vårdcentral eller jourcentral.

Du kan också kontakta mottagningen om du loggar in i 1177 vårdguidens e-tjänster.

För frågor om läkemedel

Vänd dig i första hand till den enhet/läkare som skrivit ut ditt recept.

Du kan också ringa läkemedelsupplysningen på telefon 0771-46 70 10. Där kan du ställa frågor om dina mediciner, hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem med mera.

Vid misstanke om förgiftning

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt.
Telefonnumret är 08-33 12 31. Är ditt fall brådskande, ring 112 och begär giftinformation.

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Fäll ihop

Tolkning på arabiska och somaliska

Västra Götaland

Tolkning på arabiska och somaliska

Det går att få sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska och somaliska. Tjänsten har öppet alla dagar mellan 08.00-22.00 och kostar som ett vanligt samtal. Rådgivningen utförs av ordinarie sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden i Västra Götalandsregionen med hjälp av tolk.
För arabiska ring 0771-11 77 90.
För somaliska ring 0771-11 77 91.

Läs mer

Fäll ihop

Har du problem att ringa 1177?

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

  • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
  • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal och det gäller vare sig du ringer när du är i Sverige eller om du ringer från ett annat land. Hur mycket det kostar beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Fäll ihop

Har du synpunkter?

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 kan skicka in dem här . Dina synpunkter skickas till den region eller det landsting som genomförde samtalet.

Västra Götaland

Kontaktuppgifter till verksamhetsledningen för 1177 Vårdguiden på telefon hittar du här:

1177 Vårdguiden på telefon i Västra Götaland

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-11-16
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2016-09-15