Vårdsamordnare ger snabbare återhämtning vid depression

Tidigare tillbaka till arbetet och snabbare tillfrisknande för patienter med depression – det är resultatet av den vårdsamordnarfunktion på vårdcentralen som forskare vid Sahlgrenska akademin utvecklat tillsammans med Västra Götalandsregionens primärvård.

– Psykisk ohälsa är en stor utmaning för primärvården. För dem som drabbas är det särskilt viktigt med kontinuitet, och det fungerar dåligt idag. En patient kan, efter det första läkarbesöket, få vänta i månader på att få träffa en psykolog eller terapeut. Under väntetiden har vårdcentralen inte alltid regelbunden kontakt med patienten. Att stå på väntelista är ingen bra vård, det är snarare icke-vård, säger Cecilia Björkelund, seniorprofessor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

De patienter som hade kontakt med vårdsamordnare tillfrisknade snabbare, och dessutom blev fler friska i denna grupp. De återgick också till arbetet signifikant tidigare än gruppen patienter som fick den vanliga vården.

Läs hela artikeln

Mer om vårdsamordnare vid psykisk ohälsa

Mer på 1177.se

Depression

Text: Sahlgrenska akademin

Till alla nyheter