Tydlig effekt av bildterapi vid svår depression

Gör en bild av hur du har det just i dag, löd första övningen i bildterapin. Efter tio behandlingar hade patienterna med svår eller medelsvår depression blivit bättre än de i kontrollgruppen, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

– Slutsatsen är att det var bildterapin som gjorde att de blev förbättrade, säger Christina Blomdahl, doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, och legitimerad arbetsterapeut och bildterapeut.

Läs hela artikeln

Mer på 1177.se

Reportage: Bildterapi ger själen ett nytt språk

Reportage: Dans och musik hjälper patienter med Parkinsons sjukdom

Alternativa metoder för att må bra

Depression

Text: Sahlgrenska akademin

Till alla nyheter