Till dig som lämnar prov för vård och forskning

Biobankslagen säger att du som patient ska informeras och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och för vilka ändamål de får användas.

De flesta prov som tas inom vården kastas efter analys men vissa prov sparas i en biobank. Ett biobanksprov är ett prov som tas i hälso- och sjukvården och som sparas mer än två månader.
Prov inom vården sparas för att patienter ska få en god vård, diagnostik och behandling. Sparade prov används också för att vården ständigt ska utvecklas. Tillgången till prov ger även forskningen möjlighet att bättre studera, förstå, förebygga och behandla sjukdomar. 

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), har Biobank Sverige uppdaterat det informationsmaterial som riktar sig till dig som provgivare/patient. 

Ta del av mer information

Text: Biobank Väst, Sahlgrenska sjukhuset

Till alla nyheter