Tidig hemgång från BB skapar frågor

Sedan sista januari 2017 erbjuds tidig hemgång till alla friska omföderskor med normal graviditet och förlossning. Kvinnan ska stanna kvar i minst 6-8 timmar efter sin förlossning, uppfylla kriterierna för tidig hemgång och barnet ska ha undersökts av barnläkare.

Om mamman eller barnet inte mår bra läggs de in på BB och stannar på sjukhuset. Det görs alltid en individuell bedömning tillsammans med mamman, barnmorskan och barnläkare. Om förlossningen inte varit normal eller om mamman eller barnet inte mår bra, är hemgång efter 6-8 timmar inte aktuell.

Sedan 1 maj 2017 är förlossningsavdelningen på Mölndals sjukhus nedlagd. Förlossningsvård och barnsjukvård har samlats på Östra sjukhuset för förbättrad patientsäkerhet.

Läs mer om tidig hemgång

Frågor och svar om tidig hemgång

Film: Corinne Pedroletti, verksamhetschef för Obstetriken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, svarar på frågor.

Mer om förlossning på 1177.se

Tema gravid

Om förlossning

Text: Vårdredaktionen

Till alla nyheter