Ökad risk för förmaksflimmer vid medfött hjärtfel

Personer med medfödda hjärtfel löper upp till 85 gånger ökad risk för att drabbas av förmaksflimmer i vuxen ålder. Forskarna bakom en studie, publicerad i tidskriften Circulation, förespråkar nu tätare kontroller av de mest utsatta grupperna.

– Vi måste identifiera dem som har mest ökad risk för komplikationer. I dag är de unga vuxna och vi vet inte vad som händer när de kommer upp i 50- eller 60-årsåldern, säger Zacharias Mandalenakis, forskare inom kardiologi vid Sahlgrenska akademin och överläkare på universitetssjukhuset.

Fyra av tio med medfödda hjärtfel hade genomgått minst en operation. Gruppen opererade hade nästan fyrfaldigt ökad risk för att utveckla förmaksflimmer jämfört med dem med medfödda hjärtfel som inte opererats. Allra högst var risken hos dem med så kallad förmaksseptumdefekt (ASD), av många betraktat som ett mindre allvarligt hjärtfel.

Läs hela artikeln

Mer på 1177.se

Medfödda hjärtfel hos barn

Förmaksflimmer attackvis

Förmaksflimmer kroniskt

Tema Hjärta och blodkärl

Text: Vårdredaktionen

Till alla nyheter