Nytt verktyg mot stress på tio språk

AntiStress – så heter det nya verktyg som Västra Götalandsregionen tagit fram i syfte att förebygga eller motverka stress. Det består av en 15-minuters guidning i medveten andning på hela tio språk.

– Vi valde att översätta till de språk som är mest användbara vid besök i primärvården, säger projektledare Tina Arvidsdotter.

Målet i arbetet med att ta fram ljudfilerna har varit att skapa ett tillgängligt verktyg för personer som upplever stress. Därför finns ljudfilerna fria att ladda ned, spara och sprida direkt från webben i format som fungerar i mobil, surfplatta och dator (.mp3).

Tio språk

AntiStress-ljudfilerna är på svenska men finns också översatta till nio andra språk: arabiska, bks (bosniska/kroatiska/ serbiska), dari, persiska, somaliska, samt engelska, franska, spanska och tyska.
– Vi har valt att översätta ljudfilerna till de fem mest tolkade språken vid besök i primärvården, dit personer med stressrelaterade besvär ofta vänder sig. De övriga fyra valde vi för att de är internationellt talade språk, säger Tina Arvidsdotter.

Läs hela artikeln

Mer på 1177.se

Stress

Stress hos barn

Självtest – testa din koppling mellan din stress och rökning

Bra kondition skyddar mot negativa effekter av stress

Text: Västra Götalandsregionen

Till alla nyheter