Ny mottagning ska hjälpa spelberoende

Spelmissbruket ökar och allt fler söker hjälp för att ta sig ur det. Västra Götalandsregionen(VGR) gör nu en kraftsatsning för att behandla de som drabbas. Under 2018 öppnar en regional mottagning för spelberoende inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Exakt när mottagningen kan öppna är svårt att säga eftersom inga lämpliga lokaler har hittats än. I bästa fall blir det efter sommaren, säger Anna Söderpalm Gordh, som ansvarar för att starta den nya mottagningen – en satsning på cirka tio miljoner kronor som Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse sköt till strax innan jul.

Anna Söderpalm Gordh som är docent vid Sahlgrenska akademin och forskar kring spelberoende, berättar hur det är tänkt att mottagningen ska se ut och fungera:

– Hit kan du komma via remiss från din vårdcentral, eller genom att kontakta oss direkt. I slutändan blir vi troligen runt tolv anställda med olika kompetenser, bland annat KBT-terapeuter och specialister inom både psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Behandlingsformerna kommer främst att vara KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI (motiverande samtal). Och vi ska även erbjuda anhörigstöd.

Läs hela artikeln

Mer på 1177.se

Spelberoende

Levde ett dubbelliv som spelberoende

Dataspelsmissbruk, Nicklas berättelse

Text: Malin Husár vgrfokus@vgregion.se

Till alla nyheter