Mässlingsfall i Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien på Norra Älvsborgs Länssjukhus, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling, som båda smittats i Fyrbodalområdet.
Ett av fallen kan ha smittats i vårdmiljö. De personer som identifierats vid smittspårning har informerats och i en del fall kunnat få profylaktisk behandling. Det finns risk för att nya fall kan tillkomma.

Ett antal utbrott av mässling pågår i Europa, framför allt har många fall rapporterats från bland annat Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och Rumänien. Detta aktualiserar nödvändigheten av mässlingsvaccination inför resor.

Läs mer i Smittskyddets nyhetsbrev

Mer på 1177.se

Mässling

Text: Smittskydd Västra Götaland

Till alla nyheter