Kraftig ökning av gonorré

Smittskydd Västra Götaland har noterat att antalet fall av gonorré har ökat kraftigt det senaste halvåret. Ökningen finns bland både män och kvinnor. Utvecklingen är oroande eftersom det kommer bli allt svårare att behandla gonorré på grund av ökad resistensproblematik. Tidig diagnos och smittspårning är nödvändigt för att stoppa smittspridningen.

Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du överför gonorré till någon annan. Utan behandling kan du få svårt att bli gravid, eller få svårt att göra någon annan gravid.

Läs mer om gonorré på 1177.se

Text: Vårdredaktionen

Till alla nyheter