Fysisk aktivitet förbättrar symtom vid IBS

Nu lyfts ökad fysisk aktivitet fram som ett behandlingsalternativ vid mag-tarmsjukdomen IBS. Forskning vid Sahlgrenska akademin visar på förbättringar av både tarmfunktion och självkänsla för patienter som ökar sin träningsvolym.
– Ökad fysisk aktivitet är associerad med en förbättring av mag-tarmsymptom och på lång sikt även med förbättringar av andra symptom vid IBS, konstaterar Elisabet Johannesson, fysioterapeut, disputerad inom invärtesmedicin.
Läs hela artikeln

Mer på 1177.se

IBS, känslig tarm

Text: Sahlgrenska akademin

Till alla nyheter