Föreläsningar för allmänheten

Varje år håller specialister på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempel läkare, sjuksköterskor och psykologer, öppna föreläsningar för alla som är intresserade av sin hälsa. Samlingsrubriken för föreläsningsserien är Verktyg för bättre hälsa. Platsen är hörsalen, Stadsbiblioteket Göteborg kl 18.00-20.00. Föreläsningarna är:

25 oktober - Hälsa vid cancer

12 november - Är fysisk aktivitet och stort vattenintag bra för hälsan?

11 december - När huden inte fungerar – om kontaktallergi, eksem och kemikalier

Läs hela programmet

Text: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Till alla nyheter