Barn från 12 månaders ålder kan få mässlingsvaccin

På grund av mässlingsutbrottet har Smittskydd och Central Barnhälsovård i Västra Götaland beslutat att barn från 12 månaders ålder i samband med besök på BVC kommer att erbjudas vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin). De som hör av sig med frågor kring barn mellan 12 och 18 månader kan också erbjudas vaccination. I det nationella vaccinationsprogrammet ges MPR-vaccin vid 18 månaders ålder, men kan ges från 12 månader inom programmets ram.

– En riskgrupp för mässling är de allra minsta barnen som ännu inte fått vaccin. Att vaccination erbjuds redan från 12 månaders ålder är en de preventiva åtgärder som vi vidtar för att skydda de som riskerar att bli sjukast när de får mässling. Övriga i samhället bedöms ha ett gott skydd mot mässlingen även om enstaka personer kan vara mottagliga, säger Ann Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare i Göteborgs- och Södra Bohuslän.

Vaccination mot mässling ger skydd direkt. Men har du ett litet barn är det som vanligt så här i infektionstider viktig att tänka på att skydda de allra yngsta barnen från smitta.

– Undvik att ta med små barn till stora offentliga lokaler, till exempel och stora köpcentra. Utsätt alltså inte i onödan barn för miljöer där många vistas och där sjukdom kan spridas, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Läs hela pressmeddelandet

Mer om mässling på 1177.se

Aktuellt om mässlingsutbrottet

Mässling

Vaccinering mot mässling

Text: Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen

Till alla nyheter