Autistiska drag hos kvinnor med anorexi

Kvinnor med anorexi uppvisar tydliga autistiska drag, även sedan ätstörningen klingat av och de uppnått normalvikt, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. Likheterna mellan anorexi och autism hos kvinnor syns också i den del av hjärnan som styr den sociala förmågan.

– En traditionell ätstörning brukar kopplas ihop med fixering vid mat och vikt, men det finns också väldigt mycket andra tankar och beteenden hos anorektiker som man tidigare trott var typiska för autism, säger Louise Karjalainen, disputerad forskare inom neuropsykiatri och psykolog vid Gillbergcentum i Göteborg.

Läs hela artikeln

Mer på 1177.se

Autism

Anorexi

Anorexi, Lenas berättelse

Anorexi, Malins berättelse

Text: Sahlgrenska Akademin

Till alla nyheter