Är du missnöjd med vården?

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om någonting i vården som du inte är nöjd med. Du kanske har blivit dåligt bemött, fått fel behandling eller för lite information.

Från 1 januari 2018 har vårdgivarens ansvar när det gäller att ta emot och svara på klagomål förtydligats. 

Börja med att kontakta mottagningen där du fick din undersökning eller behandling. Inom fyra veckor bör du ha fått ett svar med en förklaring på vad som hände och varför.

Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller din region. De kan hjälpa dig med klaga eller lämna synpunkter. Vissa allvarligare händelser kan du också anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Läs mer om hur du gör för att klaga och anmäla om du är missnöjd med vården. 

Text: Klara Johansson

Till alla nyheter