Vårdar du en närstående?

Du kan ha rätt till stöd om du vårdar eller stödjer en närstående som är sjuk länge eller har andra stora behov.

Det är vanligt att till exempel en förälder, ett barn, en partner, en granne eller en nära vän står för en stor del av omsorgen och vården om den som är sjuk. Även om du gärna ger vård och omsorg, kan du själv behöva stöd för att orka. 

Du kan få stöd på olika sätt. Sök det stöd du behöver – både för din skull och för personen som du hjälper. Läs mer i Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående.

Text: Susanna Olzon Schultz

Till alla nyheter