Folkhälsomyndighetens råd med anledning av badsårsfeber

Nu är badvattnet över 20 grader och då kan badsårsbakterien vibrio växa till i badvatten. Du bör undvika utomhusbad i bräckt vatten eller sötvatten om du har nedsatt immunförsvar eller större sår på huden.

Det är ingen risk att smittas om du bara har mindre skrapsår, sönderrivna myggbett, skavsår eller liknande. 

Vilka symtom du får beror på var infektionen börjar. Allvarligast är om bakterien fått fäste i ett öppet sår och det uppstår en sårinfektion. I sällsynta fall kan smittan därifrån orsaka sepsis, även kallat blodblodförgiftning. Det beror oftast på att du har ett svagt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder.

Här är exempel på vanliga symtom vid badsårsfeber:

  • Du har ett sår som är infekterat och gör ont.
  • Du kan få feber.
  • Du kan få infektion i hörselgången eller mellanörat om du har smittats via öronen.
  • Du kan få diarré om du sväljer vatten som innehåller bakterier.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral om du tror att du har badsårsfeber. Sök vård på en akutmottagning om vårdcentralen är stängd.

Ring telefonnummer 1177 om du har ett sår och får hög feber efter att du har badat.

Läs mer om vibiroinfektion och badsårsfeber på Folkhälsomyndigheten.se.

Läs mer om att bada säkert i sommar

Text: Ida Friedmann

Till alla nyheter