Mottagningens logotyp

Viksäng-Irsta vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av-/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Lämna synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

021-17 49 70
Telefontid idag:
08–16 avbok 021-175018
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16 avbok 021-175018
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
021-17 30 00
Receptförnyelse:
021-17 49 70
Avbokning:
021-17 50 18
Mån-fre 08–16
Bokning:
021-17 49 70
Rådgivning:
021-17 49 70
Sjukresebeställning:
020-21 21 21

ADRESS

Besöksadress
Regementsgatan 2, Västerås
Län, kommun
Västmanlands län, Västerås
Postadress
Regementsgatan 2
723 45 Västerås
Vägbeskrivning

Du kan ta buss linje 3 eller serviceline 11 till Viksäng centrum.

Vårt utbud

Information om vårdcentralen

Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år.

På Viksäng-Irsta vårdcentral fanns, 1 oktober 2018, 13 666 st personer listade. Genomsnittet i Region Västmanland är 8 000 listade/vårdcentral.

Där finns 10 heltidstjänster bemannade av distriktssköterskor samt 7 heltidstjänster bemannade av familjeläkare (specialister i allmänmedicin). Därutöver finns även 6 st läkare knutna till vårdcentralen som är under utbildning för att bli specialister i allmänmedicin, sk ST-läkare.

På vårdcentralen finns också en specialist i geriatrik, BVC-sköterska, barnmorska, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, leg psykolog, beteendevetare, arbetsterapeut, biomedicinska analytiker, dietist och fysioterapeut. Dessutom finns det sjuksköterskor specialiserade inom hjärtsvikt, astma/KOL, diabetes, inkontinens och demens.

Vårdcentralen kan erbjuda:

 • Livsstilsmottagning
 • Rökavvänjning
 • Artrosskola
 • Sömnskola
 • Grupputbildning diabetes
 • Familjecentrum
 • Multimodala team
 • Viktminskningsgrupp

Det finns gratis parkeringsplatser i närheten av vårdcentralen.

Verksamhetschef är Maria Kättström

 

Astma- och KOL-mottagning

Behöver du veta mer om din sjukdom?

 1. Mer om din astma, allergi resp KOL-sjukdom?
 2. Medicinråd?
 3. Hur du ska kunna sköta och ta ansvar för din sjukdom?
 4. Inhalationsteknik?
 5. Mäta lungkapacitet?

Diabetesmottagning

Är du diabetiker kallar vi dig både till din familjeläkare och diabetessköterska minst 1 gång/år. Vi erbjuder också diabetesgrupp för nya diabetiker och för de som sviktar i sin behandling.

Dietist

Dietisten arbetar med kostbehandling vid olika tillstånd som till exempel ohälsosamma matvanor, diabetes, övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, undernäring, sväljsvårigheter, allergier, intoleranser och olika mag-/tarmbesvär.

Du är även välkommen till grupputbildningar:
- För dig som har högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och behöver ändra dina matvanor.
- För dig med prediabetes, nydebuterad diabetes samt om du har diabetes och vill förnya dina kunskaper.

 

Drop-in

Drop-in mottagning måndag-fredag mellan 9.45-11.30 till sjuksköterska.
Kostnaden för ett sjuksköterskebesök är 100 kr.
Ni kan även vaccinera er på vår drop-in mottagning (gäller ej influensavaccinationer).
Vaccinationerna betalas kontant eller med kort.

Till vår drop-in mottagning gör du som patient så här:

- ta en nummerlapp
- ange vad du söker för på en blankett
- anmäl dig i receptionen
- sätt dig i anvisat väntrum och vänta

Exempel på hälsoproblem som ni kan söka för på drop-in sjuksköterskemottagningen är:

 • Urinvägsinfektion
 • Övre luftvägsinfektion/hosta
 • Rådgivning
 • Sårskador - akuta
 • Suturtagning/stygnborttagning
 • Misstänkt vaxpropp
 • Vaccination

Familjecentrum

På Familjecentrum möter du många olika yrkesgrupper. Basen i verksamheten är öppen förskola och socionomer i samverkan med barnmorskemottagning och barnavårdscentral.

I slutet av graviditeten erbjuds alla förstagångsföräldrar föräldrautbildning som sträcker sig fram till barnet är ett år. Där kommer ni att möta de olika yrkeskompetenserna och varje träff har ett speciellt tema som t. ex graviditet, förlossning, barnets utveckling, föräldraskap samt relationer. En viktig del är att utbyta tankar och funderingar med andra föräldrar.

Läs gärna mer på Västerås Stads hemsida.

Rökslutargrupp

Hos oss kan du få hjälp att sluta röka eller snusa.

Seniormottagning

Seniormottagning ska underlätta för dig som är 75 år och äldre att komma i kontakt med vår vårdcentral.

Vår målsättning är också att du ska få träffa samma personal vid dina besök och att du ska vara trygg med att vi finns lättillgänglig för dig.

Du eller din anhörig som upplever att hälsan börjar svikta och har behov av en sköterska som fast vårdkontakt kan kontakta seniormottagningen.

Vi erbjuder dig:
- Hälsokontroll och samtal med fokus på hälsofaktorer, risk för ohälsa, förebyggande av fall och läkemedelsanvändning.
- Vägledning och information om var du kan vända dig i vård och omsorg.
- Stöd, råd och hjälp till dina anhöriga.

Sköterskor finns på Seniormottagningen och är dem du kan vända dig till för att få det stöd du behöver.

På Seniormottagningen får du hjälp med att boka tid för din årliga läkemedelsgenomgång om du har fem eller fler läkemedel. Vi hjälper dig också att komma i kontakt med läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och kurator vid behov.

Seniormottagningen samverkar också med  kommunen.

 

Om oss

Vi arbetar för trygghet, god vård och hälsa - tillsammans med dig!


Hos oss kan du lista dig hos en familjeläkare och distriktssköterska. Vi arbetar i team.


Drop-in mottagning till sjuksköterska måndag-fredag mellan 09.45-11.30.


På Kraftkällan finns tillgång till fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och psykolog.


Här finns även mödra- och barnhälsovård som samverkar med Familjecentrum.


Vi har även specialistsjuksköterskor för astma, diabetes, demens och hjärtsvikt. Behöver du hjälp med livsstilsförändringar är du välkommen hit.


Verksamhetschef Maria Kättström

maria.kattstrom@regionvastmanland.se

Information till patienter

Du får endast röka på anvisade platser.

Ålder:
Vi tar emot patienter i alla åldrar.
Remisskrav:
Du behöver ingen remiss för besök hos oss.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Viksäng-Irsta vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

75 %

Det aktuella värdet är
75%
Mätningen genomfördes
2018-01-01 - 2018-06-30

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

93 %

Det aktuella värdet är
93%
Mätningen genomfördes
2018-10-01 - 2018-10-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

70 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
70 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

67 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
67 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information