Mässling

Skriv ut (ca 2 sidor)
Västra Götaland

Begränsat utbrott av mässling i Göteborg

Du som misstänker att du kan ha mässling:
 • Läs i första hand nedanstående information och råd om mässling.
 • Ring 1177 eller din vårdcentral innan du eventuellt uppsöker vården.
 • Undvik att sitta i väntrum på grund av smittorisk.

Frågor och svar om mässling

Aktuellt om mässlingsutbrottet

Vaccin mot mässling

Kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare

Vaccinationsprogrammet för barn

Om mässling, Smittskydd Västra Götaland

Mejla din fråga om vaccinationskort

Du ska INTE vaccinera dig vid:

 • Pågående infektion
 • Graviditet
 • Allvarlig immunbrist
 • Pågående immunosuppressiv behandling
 • Säkerställd överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet.

Kvinnor i fertil ålder bör göra ett graviditetstest före eventuell vaccination.
Är du osäker, rådgör med din vårdcentral eller behandlande läkare.

 

In English

A minor measles outbreak is currently taking place in Gothenburg. 

If you're showing symptoms of measles, please call 1177 for information and consultation. Please do not visit your health centre (vårdcentral) or the emergency room without calling 1177 first. Measles is a highly contagious viral infection and you may spread it to others in the waiting room.

Measles outbreak in Gothenburg

 A measles outbreak is currently taking place in Gothenburg. So far, the measles outbreak has been limited to ten cases.

If you're showing symptoms of measles, please call 1177 for information and consultation. Please do not visit your health centre (vårdcentral) or the emergency room without calling 1177 first. Measles is a highly contagious viral infection and you may spread it to others in the waiting room.

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands. Infektionen ger bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation.

Skriv ut

De allra flesta barn vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Därför är sjukdomen ovanlig i Sverige.

Alla bör ha skydd mot mässling, och det är extra viktigt inför resor utomlands. Läs mer om vaccination mot mässling.

Symtom

Symtom

 Vid mässling får du vanligtvis följande symtom:

 • Du får hög feber.
 • Du får torrhosta.Du får utslag på kroppen.
 • Dina ögon blir irriterade och ljuskänsliga.
 • Efter några dagar får du utslag. De är först ljusröda och blir sedan mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen.

Febern brukar försvinna inom fem till sex dagar efter att du har fått utslagen. Sedan tar det oftast ytterligare en vecka innan du är återställd. Det kan ta längre tid om du får en svårare infektion eller om du får någon följdsjukdom.

Fäll ihop

Följdsjukdomar och komplikationer

Följdsjukdomar och komplikationer

Det är ganska vanligt med följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation i samband med mässling.

Mässling kan också leda till en allvarlig inflammation i hjärnan, men det är ovanligt. En hjärninflammation kan ge skador som inte försvinner och också vara livshotande.

Fäll ihop

När och var ska jag söka vård?

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du eller någon närstående har fått mässling.

Ring alltid först

Eftersom mässling är så smittsamt ska du alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Om du behöver träffa en läkare kan du då få gå direkt till ett undersökningsrum utan att först vänta i väntrummet. Då kan du undvika att andra smittas. Detta gäller också för sjuka barn.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var du kan söka vård.

Fäll ihop

Hur smittar mässling?

Hur smittar mässling?

Mässling smittar mycket lätt när den som är sjuk till exempel hostar eller nyser. Då sprids små droppar med viruset i. Viruset fortsätter sedan att spridas genom luften och kan till exempel spridas genom flera rum eller i en hel trappuppgång. Om du inte har haft mässling eller inte är vaccinerad kan du bli smittad.

Det tar cirka två veckor efter smittotillfället innan du blir sjuk. Som längst är du smittsam fem dagar efter att utslagen har kommit.

Om du har haft mässling en gång kan du inte bli smittad igen.

Smittspårning

Mässling är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. När mässling upptäcks hos en person i Sverige gör en läkare en så kallad smittspårning eller kontaktspårning. Då kartläggs de kontakter som den sjuka personen har haft.

De som kan ha blivit smittade erbjuds undersökning och vaccin om det behövs.

Fäll ihop

Undersökning

Undersökning

Oftast misstänker läkaren att du har mässling redan vid en kroppsundersökning. Läkaren fastställer sedan diagnosen med hjälp av ett blodprov, som analyseras på ett laboratorium.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Det finns ingen behandling mot mässling, men febernedsättande läkemedel kan göra att det känns lite bättre.

Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast är det skönt att slippa starkt ljus eftersom ögonen kan vara irriterade.

Behandling på sjukhus

Du kan också behöva vård på sjukhus, om infektionen blir svår. Det kan du också behöva om du får en följdsjukdom som blir allvarlig.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-04-27
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Fotograf:

Growing people


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2018-01-16