Hiv och aids

Skriv ut (ca 9 sidor)

Hiv är ett virus som oftast överförs vid oskyddat samlag. Så genom att inte ha oskyddat sex kan du skydda dig mot hiv. Det finns inget botemedel mot hiv men det finns mediciner som bromsar upp sjukdomen. Utan mediciner leder hiv förr eller senare till andra sjukdomar. Det tillståndet brukar kallas för aids.

Skriv ut

Symtom

Symtom

Inga symtom

Det vanligaste är att inte få några symtom i samband med att man får hiv. Hur lång tid det sen tar tills man känner av att man fått hiv varierar från person till person, men det kan handla om flera år. Under den tiden brukar man må som vanligt och inte märka någonting av infektionen.

Tidiga symtom

Ungefär två till tre veckor efter att man fått hiv får en del en så kallad primär hivinfektion. Då kan du till exempel få

De tidiga symtomen försvinner av sig själva, oftast inom ett par veckor.

Hur lång tid det sen tar tills man märker något mer varierar från person till person, men det kan handla om flera år. Under den tiden brukar man må som vanligt.

Sena symtom

Efter en längre tid, oftast flera år, kan du få de första tecknen på att ditt immunförsvar är försvagat. Det kan visa sig som

Om immunförsvaret blir ännu mer nedsatt kan du få tumörer eller kraftiga infektioner med bakterier, svampar eller parasiter. Den här typen av infektioner är ovanliga hos personer som har ett friskt immunförsvar. Det är det tillståndet som kallas för aids.

Utan behandling blir man förr eller senare sjuk i aids, men med behandling får man inte aids.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Testa dig alltid om du misstänker att du kan ha fått hiv. Det är det viktigt för att du ska kunna få behandling och för att undvika att du sprida viruset vidare. Att testa sig är alltid gratis på alla mottagningar.

Kontakta en vårdcentral eller en hud- eller könsmottagning. Mottagningen kan också kallas för venereologisk mottagning, sex- och samlevnadsmottagning, STD-mottagning eller STI-mottagning. Om du är ung kan du vända sig till en ungdomsmottagning.

Tillfällig behandling: Postexpositionsprofylax (PEP)

Om du med säkerhet vet att det finns en risk att du kan ha fått hiv kan du få en tillfällig läkemedelsbehandling. Det kan till exempel vara om du har en sexpartner som har hiv och kondomen gick sönder. Det heter postexpositionsprofylax, oftast kallas det bara för PEP.

Men risken att bli smittad av en person med hiv som har behandling är minimal. Det är en läkare som avgör om PEP ska ges.  PEP ges inte för att man har haft oskyddat sex med en person utan att säkert veta att den har hiv.

Men behöver du behandlingen måste den startas inom 36 timmar efter tillfället då du eventuellt fått viruset. PEP-behandlingen pågår i fyra veckor och minskar risken för att du får hiv. Dagtid vänder man sig till en infektionsmottagning på ett sjukhus, och på kvällen och natten en akutmottagning.

Fäll ihop

Hit kan man vända sig

Västra Götaland

Hit kan man vända sig

Det finns flera olika typer av vårdmottagningar som arbetar med provtagning av könssjukdomar och hiv. Var ska man vända sig med sina problem? Rekommendationerna varierar - främst beroende på var man bor och hur gammal man är. På de här olika mottagningarna kan man få hjälp.

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar finns i hela landet oavsett var man bor. Här arbetar specialutbildad personal med könssjukdomar/hiv, preventivmedel, sexualitet och relationer. I Västra Götaland vänder sig ungdomsmottagningarna till ungdomar upp till och med 24 år.

Hud- och könsmottagningar

Hud- och könsmottagningar finns i de större städerna, Göteborg, Skövde, Borås och Uddevalla. Här arbetar specialutbildad personal med könssjukdomar och hiv. Även ungdomar kan vända sig hit.

Vårdcentraler

Om det är långt till en ungdomsmottagning eller hud- och könsmottagning kan man alltid vända sig till sin vårdcentral. Här finns provtagning för de vanligaste könssjukdomarna, vid behov får man remiss till en hud- och könsmottagning.

Mödravårdcentraler och barnmorskemottagningar

Mödravårdcentraler och barnmorskemottagningar tar emot kvinnor i alla åldrar. Man behöver inte vara eller planera att bli gravid. Här finns även provtagning av de vanligaste könssjukdomarna, vid behov får man remiss till en hud- och könsmottagning.

Gynekologmottagningar

Gynekologmottagningar arbetar främst med besvär och sjukdom i de kvinnliga könsorganen, till exempel slida, livmoder och äggstockar. Om du har kontakt med en gynekolog kan du oftast få hjälp även med provtagning av könssjukdomar och hiv.

Fäll ihop

Hur överförs hiv?

Hur överförs hiv?

Hiv kan överföras genom

  • Slidsamlag
  • Analsamlag
  • Munsex
  • Sprutor som använts av någon med hiv
  • Bröstmjölk vid amning
  • Blod

Hiv kan också överföras från mamma till barn under graviditetens sista veckor eller under förlossningen.

När du har sex är risken störst att få hiv om du får sperma med hiv-virus i slidan eller i ändtarmen. Risken att få hiv är större om du samtidigt har andra könssjukdomar.

Vid munsex är risken att få hiv mycket mindre än vid samlag.

Hur överförs inte hiv?

Hiv är ett känsligt virus och dör snabbt utanför kroppen. Om du har hiv kan du till exempel inte föra det vidare genom att ta i, krama eller kyssa någon. Hiv sprids inte heller genom att du till exempel använder samma handduk eller kaffemugg som någon annan. Hiv sprids inte genom luften, mat, vatten, insekter eller andra djur.

Alla som ger  blod  som sedan används i sjukvården i Sverige hivtestas. Så du kan inte få hiv genom en blodtransfusion. Även bröstmjölksdonatorer hivtestas.

Fäll ihop

Hur du skyddar dig mot hiv

Hur du skyddar dig mot hiv

För att skydda dig mot hiv kan du använda kondom om du har slidsamlag, analsamlag eller munsex med någon som har en penis. Den största risken vid munsex finns om du får sperma i munnen.

Kondom är också bra om du använder sexleksaker som en dildo, eller så tvättar du den efter att den har använts.

Om du har munsex med någon som har en slida behöver du inte använda något skydd.

Undvik att komma i kontakt med blod från den andra parten.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Med hiv-behandling kan du leva ett långt och friskt liv med hjälp av effektiva läkemedel. En behandling tas som tabletter som ofta kallas för bromsmediciner. De förhindrar att du blir sjuk och får aids.

Minimal risk för virus överföring vid behandling

Det är en mycket liten risk att få hiv genom att ha oskyddat sex med en person som har hiv och har behandling . Risken för överföring av hiv är minimal om ni också använder kondom eller femidom vid samlag.

När ska du behandlas?

Behandlingen mot hiv startas ganska snart efter att man har upptäckts hiv, oavsett hur påverkat ens immunsystem har hunnit bli. Att tidigt börja med behandling har visat sig att vara det bästa på långsikt.

Men det är sällan någon stor brådska, utan man har tid på sig att bli förberedd på att börja med medicinerna.

Viktigt att vara noga med sin behandling

En hiv-behandling är mycket effektiv men känslig. För att behandlingen ska vara effektiv måste du ta läkemedlet regelbundet utan några avbrott.

Genom att inte ta alla doser med bromsmediciner sätter viruset igång att bilda nya virus, så mängden virus i kroppen ökar igen. Det kan göra att viruset kan bli resistent, det vill säga motståndskraftigt, mot mediciner så att de inte fungerar.

Hiv-läkemedel kan krocka med andra mediciner

Vissa hiv-läkemedel påverkar eller påverkas av andra mediciner om du använder dem samtidigt. Även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Därför bör du alltid rådfråga din läkare innan du påbörjar eller ändrar en medicinering.

Biverkningar av behandlingen

Det är vanligt att du får lättare biverkningar till exempel illamående och diarré. Biverkningarna är ofta värst i början av behandlingen men om de inte går över kan du behöva byta läkemedel.

Det händer att biverkningarna är jobbiga, men oftast får du endast lindriga biverkningar eller inga alls.

Du kan också behöva byta läkemedel om du får biverkningar som mardrömmar, yrsel, påverkan på benmärgen eller blodet.

Vissa läkemedel kan med tiden ge biverkningar på kroppen.  Du kan få höjda blodfetter och diabetes.

Även aids kan behandlas

Behandling med bromsmediciner är ofta effektiv även när hiv utvecklats till aids. Även om du redan har aids finns goda chanser att behandlingen stoppar eller vänder sjukdomsförloppet.

Fäll ihop

Vad är hiv?

Vad är hiv?

Hiv står för humant immunbristvirus. Om du får hiv infekteras och förstörs en särskild typ av vita blodkroppar, så kallade CD4 eller T-hjälparceller, som spelar en viktig roll i immunförsvaret. I takt med att de vita blodkropparna förstörs blir immunförsvaret sämre. Om du inte får behandling mot hiv bryts immunförsvaret ner och du får aids.

Vad är aids?

Aids är ett samlingsnamn på olika typer av allvarliga infektioner och tumörer, som kan bryta ut om immunförsvaret har försvagats. Det kan till exempel vara en särskild sorts ovanlig lunginflammation, tuberkulos, eller svampsinfektioner i matstrupen, som man får för att man har ett mycket nedsatt immunförsvar.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Att ta ett hivtest

Den mest vanliga typen av hivtest tas som ett blodprov från ett blodkärl i armen. Provet undersöks sedan på laboratorium. Du får oftast vänta några dagar på resultatet.

På vissa mottagningar går det att göra en sorts test som ger ett snabbt svar på 15 minuter. Provet görs med några droppar blod som tas genom ett stick i fingret.

När du gör ett hivtest på en mottagning har du möjlighet att prata med en kurator eller sjuksköterska.

När kan jag tidigast testa mig?

Test som tas som blodprov rekommenderas tidigast att tas 1-2veckor efter ett tillfälle när du skulle kunna ha fått hiv. Hivtest med snabbsvar kan tidigast tas 4 veckor efter ett risktillfälle

När ger ett hivtest ett säkert svar?

Ett hivtest som visar negativt, det vill säga att du inte har hiv är säkert när provet tas sex veckor efter ett tillfälle när du skulle kunna ha fått hiv. Hivtest med snabbsvar är säkra när det görs efter åtta veckor.

Ett hivtest som visar positivt, det vill säga att du har fått hiv tas alltid en gång till för säkerhets skull. Då tas det alltid som ett blodprov i armen.

Att få besked

Att få veta att du har hiv kan vara omstörtande, och det kan kännas svårt att ta till sig beskedet.

Om du har hiv får du ha regelbunden kontakt med infektionsvården på ett sjukhus, där det finns en speciell vårdgrupp som kan ge stöd. Du får kontakt med en läkare, sjuksköterska och kurator. Om du vill kan du träffa en psykolog eller psykiater. Det kan vara bra att ha med sig en nära anhörig eller god vän vid de första besöken.

Många går igenom perioder med besvikelse och ångest när de fått beskedet. Men efter en tid är det vanligt att man anpassar sig till situationen utan att livet förändras så mycket.

Fäll ihop

Att leva med hiv

Att leva med hiv

Det finns idag ingen behandling som botar hiv. Däremot finns det mediciner som bromsar sjukdomen. Det innebär att du kan leva ungefär som tidigare och plugga, jobba, ha sex, ha en partner och skaffa barn. Den stora skillnaden blir att du måste ta medicinerna regelbundet resten av livet, och att du alltid behöver använda skydd när du har sex.

Att ha hiv är inget hinder för att bli förälder, vare sig du är den som blir gravid eller inte.  När du behandlas med bromsmediciner är risken minimal för att barnet får hiv.

Det är förbjudet att diskriminera någon för att den har hiv. I diskrimineringslagen räknas hiv in under punkten som säger att du inte får diskrimineras för att du har en funktionsnedsättning.

Alla mottagningar som arbetar med hiv kan hjälpa till så att du stöd och hjälp av en kurator och psykolog.

Runt om i landet finns också föreningar och stödgrupper för personer med hiv.

Om din partner har hiv

Om du är ihop eller ha sex med någon som har hiv behöver ni alltid skydda er med kondom eller femidom. Risken att få hiv genom en partners blod är väldigt liten. I regel har du ju inte kontakt med andra personers blod vare sig de har hiv eller inte. 

Fäll ihop

Smittskyddslagen

Smittskyddslagen

Hiv och aids ingår i smittskyddslagen. Det innebär att du är tvungen att gå och testa dig om du tror att du kan ha fått hiv. Om testet visar att du har hiv, är du också tvungen att följa vissa regler som till exempel att gå på kontroller regelbundet.

Du måste också berätta vem eller vilka du har haft sex med. De blir sen kontaktade av mottagningen för att komma och testa sig. Anledningen är att det är viktigt att hitta och behandla alla som kan ha fått hiv, så att sjukdomen inte sprids vidare. De som blir kontaktade av mottagningen får inte reda på vem som gett dem deras namn. 

Fäll ihop

Informationsplikt

Informationsplikt

Om du har hiv

Om du har hiv behöver du enligt smittskyddslagen berätta det för den du ska ha sex med. Det kallas informationsplikt.

Vid en välfungerande behandling med läkemedel kan det göras ett undantag från informationsplikten, eftersom risken för en överföring av hiv då är minimal. I såna lägen behöver du inte berätta det för en sexpartner. Men du måste alltid skydda sig när du har sex, oavsett om du har behandling eller inte.

Att undantas från informationsplikten är ett beslut som tas av ens läkare. Saker som spelar in till exempel hur ens virusnivåer i blodet ser ut och hur bra det funkar att komma ihåg att ta medicinerna.

Om du inte har hiv

Risken för att överföra är hiv störst precis i början när någon fått hiv och inte ännu har behandling, eller inte tar sina mediciner.

Så bara för att någon inte säger att den har hiv är det inget säkert skydd mot hiv, för hen kanske inte vet om det.

Fäll ihop

Graviditet och hiv

Graviditet och hiv

Hiv är inget hinder för att bli förälder. Det är möjligt att både bli gravid eller göra någon gravid när man har hiv utan att barnet får hiv.

I en relation med en man och en kvinna där mannen har hiv görs en så kallad spermatvätt av en utlösning. Det innebär att man på ett laboratorium skiljer ut virusen från sperman, så att den är virusfri. Själva graviditeten sker sedan genom en provrörsbefruktning, det kallas också för in vitro fertilisering, IVF.

Om kvinnan har hiv förs istället sperma in i slidan på något annat sätt än genom att utlösningen sker i slidan vid ett samlag. Det kan göras på flera olika sätt, och brukar kallas för självinsemination. Anledningen att göra på det sättet är för att inte riskera att partnern får hiv vid ett oskyddat samlag.

Genom att kvinnan behandlas med läkemedel är risken minimal för att virus förs över till barnet under graviditeten eller förlossningen. Det går att föda vaginalt eller genom kejsarsnitt men man kan inte amma barnet.

Efter förlossningen får barnet en behandling med mediciner i cirka fyra veckor efter födseln. Det tas prover för att se om barnet har fått hiv redan när det är mellan en och tre månader gammalt.

Så kallade antikroppar mot hiv som förts över från mamman innan födseln finns ofta kvar i barnets blod i upp till två år, men det betyder inte att barnet har hiv. Blodprover tas därför också tills barnet är cirka två år, eller tills antikropparna försvunnit.

Fäll ihop

Film: "Vi borde veta bättre" med Andreas Lundstedt

Film: "Vi borde veta bättre" med Andreas Lundstedt

Andreas Lundstedt berättar om sitt liv som hiv-positiv och de fördomar han har mött. Filmen ”Vi borde veta bättre” är framtagen av Landstinget i Östergötland tillsammans med Folkhälsomyndigheten och ADLON-gruppen.

Filmen ingår i en serie av fyra filmer om hiv. Här kan du se alla filmer.

Fäll ihop

Om hiv på andra språk

Om hiv på andra språk

Hos Folkhälsomyndigheten går att läsa, ladda ner eller skriva ut faktablad om hiv på albanska, arabiska, engelska, farsi, franska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thailändska och tigrinja. Faktabladen hittar du här.

Fäll ihop

Att hiv-testa sig inom Västra Götalandsregionen

Västra Götaland

Att hiv-testa sig inom Västra Götalandsregionen

Du kan hiv-testa dig på alla vårdcentraler som ingår i VG vårdvalet. Du hittar vårdcentraler här. Mottagningen har inte rätt att neka oavsett om du som patient är listad på mottagningen eller inte. Eftersom hiv är en allmänfarlig sjukdom ska testet och besöket dessutom vara kostnadsfritt.
En mottagning som är helt privat och egenfinansierad tillåts ta ut en kostnad av patienten för hiv-test.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 9 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-07-01
Redaktör:

Johan Nilsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Pernilla Albinsson, sjuksköterska, Hiv-mottagning/Infektionsmottagning 2, Karolinska universitetssjukhuset och Sesam City, Stockholm


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2015-11-26
Redaktör:
Ann-Sofie Mellqvist, Vårdportalen 1177, Västra Götaland
Granskare:
Karin Stenqvist, läkare och enhetschef vid Hiv-prevention i Västra Götaland