Viktigt att se framåt vid cancer

Stig Dahlgren blickar ut över sjö.

– Många lägger locket på sin oro men då lägger man också locket på sin livsglädje. Jag tänkte istället att jag ska göra allt för att överleva och komma tillbaka, säger Stig Dahlgren. Fotograf/Illustratör: Jan Kallenberg

När man får cancer behöver man uttrycka sina känslor och tankar. Då påskyndas också läkningen. Det menar terapeuten Stig Dahlgren och själv cancerdrabbad.
– När trollen kommer fram i ljuset så spricker de, säger han.

Stig Dahlgren var 49 år och småbarnsförälder när det ofattbara cancerbeskedet plötsligt slog ned som en bomb. Han hade tidigare sökt läkare för trötthet och halssvullnader. Stigs liv var fullbokat: idrott, småbarn, friluftsliv och ett krävande arbete med problemungdomar. Kroppens motståndskraft var nedsatt.
– När jag fick min cancer var jag helt sönderstressad och utbränd av jobb, berättar han.

Själv cancerdrabbad

Stig har behandlats för hudcancer på ryggen och cancer i halsen. Han minns att det var svårt att ta vara på själsliga behov då livet mest bestod av operationer, strålning, provtagningar, medicinering och undersökningar. Den första tiden handlade i första hand om överlevnad.
– Är man inne i en behandling hinner man inte med att bearbeta, men sedan kan känslorna komma som en tung våg, varnar han.

Ha en strategi vid cancer

Stigs överlevnadsstrategi byggde på aktivitet och engagemang.
– Många lägger locket på sin oro men då lägger man också locket på sin livsglädje. Jag tänkte istället att jag ska göra allt för att överleva och komma tillbaka, säger han.

Han anmälde sig till olika slags terapigrupper och läste allt om hur man jobbar med sig själv när man drabbats av cancer. Han försökte också tackla sin sjukdom med olika slags metoder som var bra för både kropp och själ.
– Jag tycker det är viktigt att stimulera överlevnadskraften. Jag gick fram på bred front: bad till Gud och utövade mental träning samtidigt som jag tog emot all medicinsk behandling jag kunde få. Det sistnämnda tror jag är viktigt, betonar han.

Viktig bearbetning av känslor

Stig insåg hur viktigt det är att få prata om det som händer med kroppen och om sina känslor. Sina erfarenheter utnyttjade han sedan för att hålla egna kurser för dem som har eller har haft cancer.
– Syftet är att vädra ut det man har inombords, sin oro och ångest. Om man vädrar ut så släpper spänningarna och då kan man också komma ur ett depressivt läge, menar han.

Gruppen ger styrka

Stig har arbetat med cancerpatienter sedan 1994. Han är också ordförande i Stödkompisarna, en stödförening för personer som har haft eller har cancer. Det är viktigt att få träffa människor i liknande situation och en grupp har en enorm gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank.
– Patientgrupper tror jag är ovärderliga. Att jobba i grupp är också mångdubbelt starkare än att jobba individuellt. Man lär så mycket av varandra, anser Stig Dahlgren.

Känns orättvist

Cancersjukdom innebär en kris och kan ge många olika slags reaktioner: bristande självförtroende, oro, ångest, aggressivitet, apati, stress eller depression. Ofta är man rädd för såväl smärtor som återfall och död. Många lider av en existentiell ångest.
– Man frågar sig "varför just jag? Är det ett slags straff?" Det är ofta män som inte funderat på döden tidigare, förklarar Stig.

Deltagarnas behov

De flesta i målgruppen har stort behov av att få träffa andra i samma sjukdomssituation. De vill lära sig att hantera sin nya situation, sina tankar och känslor. En del känner sig förvirrade, har dålig kontakt med sina känslor eller är nedstämda, deprimerade och/eller ångestfyllda. De önskar hjälp och handledning.

– Många kommer hem från sjukhuset efter avslutad behandling med beskedet ”Gå nu hem och lev.” Efter de fysiska och medicinskt inriktade behandlingarna finns då ofta ett stort behov av psykologisk bearbetning av den stora livshändelse det innebär att få en livshotande sjukdom.
– Denna situation innebär ofta en omfattande livskris och traumatisering vilket inte sällan leder till posttraumatiska stressyndrom. Deltagarna uttrycker ofta att de känner sig övergivna av  vården och att de behöver handledning/behandling för att komma vidare i livet, säger Stig Dahlgren.

Många deltagare är känslomässigt avstängda. De är botade medicinskt men  saknar livslust, livsglädje och arbetslust. En del vill direkt tillbaka till arbetet för att känna sig ”friska” men upptäcker att de inte är klara med sin rehabilitering.  De känner ett tomrum inom sig och behöver hjälp i form av bland annat bearbetande samtal.

Parkurser

Par är en annan viktig målgrupp. Mycket händer i en relation vid en livskris. Därför finns ett behov av att bearbeta det man gått igenom och samtidigt arbeta med sin framtid. Även par vars barn har eller har haft cancer kan gå en skräddarsydd kurs.

Lätt för djupa samtal

Kurserna bygger på en helhet där man kombinerar behandling av kropp och själ. Man provar till exempel massage, avslappning och måleri. Man diskuterar om angelägna ämnen eller får ta del av föreläsningar.

Samtalen brukar bli mycket djupa och öppenhjärtiga. Ett viktigt ämne brukar vara sex och relationer.
– Vi pratar inte bara elände men man får en chans att tömma ur sig och efter gråten kommer ju skrattet, menar Stig Dahlgren.

Kan stärka immunförsvaret

Många cancersjuka kväver sina känslor och vill till exempel inte belasta anhöriga. Men i gruppgemenskapen kan man få lov att ”tömma sin skithink” som Stig uttrycker det hela. Ofta kommer det upp andra traumatiska livshändelser.
– Det är kanske inte bara cancern utan hela livet som tynger en. Jag följer med dem ned i mörkret och försöker sedan hitta verktyg för att hjälpa dem att gå vidare, förklarar Stig.

Risk att bli ett med sjukdomen

Många fastnar i ett ältande, självförebråelser eller anklagelser mot sjukvården. Risken finns att man blir ett med sin sjukdom. Stig och hans kollegor försöker få deltagarna att hitta en balans i tillvaron, hitta de egna inneboende resurserna, se till möjligheterna och hitta hoppet. Då stärks också immunförsvaret, menar Stig.

Släpp prylarna

Ofta behöver deltagarna omvärdera sina liv, sålla ut det som är viktigt. Stig frågar deltagarna om de verkligen behöver alla prylar, sommarstugor, båtar eller delta i alla möjliga sammanhang. Och behöver man verkligen umgås med människor man inte tycker om?
– Det som är viktigt är ju kärleken och livsglädjen och en kris man har kommit igenom är ett läge där man kan ändra sitt liv. De som har bearbetat och ändrat sina liv får ofta en väldigt bra livskvalitet, hävdar han.

Senast uppdaterad:
2015-11-09
Skribent:

Jan Kallenberg, Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Stig Dahlgren. Han har grundläggande psykoterapiutbildning och påbyggnadsutbildning i symbolterapi och är certifierad handledare med psykosocial inriktning.