Utmattningssyndrom - filmer

Utmattningssyndrom, Maries berättelse

Marie drabbades av utmattningssyndrom, här är hennes berättelse. 

 

Fysisk aktivitet 

Agneta Lindegård Andersson, utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin, berättar om utmattningssyndrom och fysisk aktivitet.

 

Stressavlastning och varningssignaler

Kristina Glise, överläkare på Institutet för stressmedicin, berättar om utmattningssyndrom - stressavlastning och varningssignaler.

 

Psykologisk behandling

Susanne Ellbin, psykolog på Institutet för stressmedicin, berättar om utmattningssyndrom och psykologisk behandling. 

 

Återhämtning och återgång i arbete

Lilian Wiegner, överläkare på Institutet för stressmedicin, berättar om utmattningssyndrom - återhämtning och återgång i arbete.

 
Publicerad:
2014-12-15
Redaktör:

Vårdredaktionen Västra Götalandsregionen.