Stå upp för din hälsa

Forskning har visat att stillasittande är kopplat till riskfaktorer för flertalet stora folksjukdomar. Men Ingibjörg Jonsdottir menar att det räcker med ganska små åtgärder för att minska riskerna: stå upp vid skrivbordet, ta en bensträckare då och då eller varför inte ta en lunchpromenad?

För den som har ett stillasittande arbete krävs inte mycket för att fördubbla energiförbrukningen och minska sjukdomsrisken.
– Forskning visar att en så enkel sak som att ställa sig upp några minuter och ta en liten paus varje halvtimme kan ha en stor betydelse för hälsan, säger Ingibjörg Jonsdottir, professor i fysisk aktivitet och hälsa.

Ingibjörg Jonsdottir forskar om fysiologi, idrott och hälsa vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Nationella riktlinjer rekommenderar är att man ska ägna sig åt fysisk aktivitet minst en halvtimme varje dag, till exempel en rask promenad eller liknande för att få lite puls. Då minskar också risken för många folksjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdom.

Nu har det visat sig att även det dagliga stillasittandet framför datorn, teven eller i läsfåtöljen, är en riskfaktor i sig, oberoende av att dagligt motionerande. Stillasittandet ger bland annat i en sämre blodcirkulation. Senare tids forskning har dock visat att fysisk aktivitet blir allt viktigare för hälsan och då spelar det roll hur mycket man gör.

En viktig livsstilsfaktor

Stillasittande kommer tillsammans med till exempel kost, motion, stress, rökvanor och övervikt att bli en viktig faktor när vårdpersonal ska utvärdera en persons hälsa.
Med stillasittande menas att våra stora muskelgrupper, framförallt sätes- och benmuskulatur, inte används.

Stillasittande är ett problem som ökar. Teven och datorn stjäl allt mer tid och bilåkandet tenderar att öka. Vissa människor kan vara inaktiva 90 procent av sin vakna tid. Den passiva livsstilen är tvärt emot vår grundläggande funktion – att alltid vara i rörelse på jakt efter föda och skydd.

Fysisk inaktivitet ger sjukdom

I ett experiment uppmuntrade man unga friska och normalaktiva män att vara så fysiskt inaktiva de kunde under två veckors tid. Bara under den här korta försöksperioden kunde man se att insulinskänsligheten minskade, konditionen försämrades, blodfetter och invärtes fettinlagring ökade. Därmed ökade riskerna för övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
– Det positiva är att det krävs så lite för att bryta det här: ställ dig upp då och då, har du höjbart skrivbord så jobba stående, ta trapporna istället för hissen, gå av en hållplats tidigare, föreslår Ingibjörg Jonsdottir. Utöver det skall man givetvis försöka att röra sig mer och några gånger i veckan ägna sig åt mer ansträngande fysisk träning, men dessa små förändringar kan för många ha en mycket stor betydelse.

Små åtgärder ger stora vinster

Om man har ett stillasittande kontorsarbete och ställer sig upp då och då, tar en bensträckare, rör sig lite och kanske tar en kort lunchpromenad, kan man dubblera sin energiomsättning och därmed gå ned i vikt eller få möjlighet att behålla sin vikt. Störst effekt på hälsan kommer de att få som redan är överviktiga eller ligger i riskzonen för diabetes.

Ingibjörg Jonsdottir vill inte förringa hälsovinsterna med fysisk träning men man måste samtidigt se på det totala antalet timmar man sitter helt stilla. Och mer än två timmar av totalt stillasittande tycker hon är helt fel.
– Vi har tidigare varit så fokuserade på fysisk träning och först nu förstår vi att ett stillasittande liv är något kroppen inte klararar av. Bara det att ställa sig upp i tio minuter då och då kan ha en så stor effekt på hälsan, har varit en tankeställare för mig som forskare, säger hon.

Senast uppdaterad:
2014-07-22
Redaktör:

Jan Kallenberg, Vårdredaktionen Västra Götalandsregionen.

Manusunderlag:

Läkartidningen nr 11, 2011.

Granskare:

Ingibjörg Jonsdottir, professor i fysisk aktivitet och hälsa, Institutet för stressmedicin, ISM.

Fotograf:

Jan Kallenberg.