Personliga berättelser

Skriv ut (ca 11 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Att läsa medicinska texter fyller en viktig funktion men ibland behöver man komplettera all fakta. Därför har vi personliga berättelser där patienter och ibland även anhöriga, intervjuas om hur de har upplevt sjukdom, behandling eller rehabilitering.

Tanken med att dela med sig av sina upplevelser är att ge råd, tröst och stöd till andra i liknande situation. Bara att veta att man inte är ensam kan betyda mycket.

Vill du själv bli intervjuad om dina egna erfarenheter är du välkommen att kontakta redaktionen. Det går bra att vara anonym. Inget publiceras innan godkännande från intervjupersonen.

Visa mer

Allergier och överkänslighet

Beroende och missbruk

Cancer

Funktionsnedsättning

Hormoner och diabetes

Hjärna och nervsystem

Hjärta och blodkärl

Infektioner

Leder, muskler och skelett

Lungor och luftvägar

Mage och tarm

När det känns svårt

Organdonation, organtransplantation

Psykiska sjukdomar och besvär

Stroke

Övrigt

Bloggar

Bloggar

På 1177 Vårdguidens webbplats skriver gästbloggare om skador, sjukdomar, funktionsnedsättningar, livsstilsförändringar med mera. Här kan du också kommentera eller ställa frågor till bloggaren.
Läs mer

Fäll ihop
Skriv ut (ca 11 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-04-19
Redaktör:

Redaktionen 1177 Vårdguiden Västra Götalandsregionen.