Fetma kan behandlas med magsäcksoperation

Fetma behandlas bäst med förändrad livsstil. Men det finns personer som inte lyckas gå ned i vikt och vars hälsa är i fara på grund av övervikten. Då kan en operation av magsäcken öka chanserna till ett bättre och längre liv.
Operation är dock ingen enkel metod som löser alla problem. Det finns risk för komplikationer och livsstilen måste ändras efteråt.

Kirurgisk fetmabehandling har kommit att tiofaldigas bara på några år. I år beräknas drygt tusen personer opereras inom Västra Götaland för obesitas, fetma. Operation används i de svåraste fallen och efter att andra viktminskningsmetoder först prövats.

Det finns olika sätt att operera. Idag är den absolut vanligaste metoden så kallad gastric bypass. Den bedöms som effektiv med mycket goda långtidsresultat och med relativt små biverkningar. Magsäcken förminskas och man blir fortare mätt. Vid operationen skapas en liten ficka överst i magsäcken som på så vis har plats för mycket mindre mat än tidigare. Den kvarvarande stora delen av magsäcken kopplas bort. Maten leds förbi den första delen av tunntarmen. Ingreppet gör att näringsupptaget försämras.

Operationen kan oftast genomföras med så kallad titthålskirurgi. Vilken metod kirurgen väljer beror på hur fet patienten är, bakomliggande sjukdomar och hur patientens hälsotillstånd är. Patienten är sövd under ingreppet. Man brukar få stanna på sjukhuset 2-5 dagar efter gastric bypass. Sjukskrivningsperioden varierar mellan 2 och 6 veckor.

I Västra Götaland utförs fetmaoperationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på privatsjukhuset Carlanderska i Göteborg. Väntetiden inom den offentliga vården för gastric bypass är för närvarande 3-6 månader.

Obesitasmottagningen

De patienter som är aktuella för fetmaoperation kommer via remiss till obesitasmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utredning och behandling sker i samarbete med enheten för obesitaskirurgi.

Patienterna erbjuds hjälp och stöd i sitt svåra arbete med att gå ned i vikt. Ofta går de ett år till obesitasmottagningen för att kunna förändra sin livsstil. En del väljer att gå vidare med fetmaoperation.

Aktuella patientgrupper

BMI-gränsen för fetmaoperation är 40 såvida man inte har en bakomliggande sjukdom, exempelvis diabetes typ 2. Då är nedre BMI-gränsen 35. Det beror på att hälsovinsterna då är så stora.Vidare ska man flera gånger och med flera olika metoder, försökt uppnå bestående viktnedgång. Det är patienten själv som avgör om så är fallet.

För att få klartecken till operation måste remissen bedömas av såväl medicinläkare som kirurg.

Patienter som inte opereras

En del överviktiga patienter är fysiskt aktiva, lever sunt och har mycket bra medicinska värden. Då kanske operation inte är förstahandsalternativet.

Det är heller inte alla patienter som godkänns för operation. Bakomliggande sjukdomar eller medicinering kan utgöra risker eller kraftigt försämra resultatet. Det görs alltid en individuell bedömning.

Några patientgrupper som sällan opereras är:

  • de som nyligen har haft hjärtsjukdom eller stroke,
  • njursjuka,
  • cancersjuka,
  • gravida,
  • lungsjuka,
  • missbrukare,
  • de med obehandlade ätstörningar,
  • de som behandlas med cellhämmande medicin eller kortison.

Även vissa psykiska sjukdomar kan innebära problem. En anledning är att man ska kunna ha kraft att hantera komplikationer och den livsstilsförändring som en magsäcksoperation innebär.

Patienter över 70 år opereras sällan, bland annat på grund av att fetma i hög ålder inte har så negativa effekter som i unga år. Tvärtom, övervikt kan till och med vara bra att ha om man drabbas av allvarlig sjukdom.

Innan operation

För att få bästa resultat och minska riskerna för komplikationer, vill vårdpersonalen att patienterna ska gå ned en del i vikt och sluta röka innan operationen.

Som patient måste man också verkligen vara motiverad till livsstilsförändring. Vårdpersonalen på obesitasmottagningen hjälper till i det arbetet.

Positiva effekter

Efter operationen går det endast att äta 1-2 deciliter mat per portion. Näringsupptaget är också försämrat. Kilona försvinner därför fort. Viktnedgången är ofta 30 procent på 2-3 år.
De flesta kan sedan behålla sin vikt. Det innebär inte bara stora medicinska fördelar – självbild och självkänsla brukar också påverkas positivt. Hela livskvaliteten ökar när fetman minskar.

Den kraftiga viktnedgången innebär en minskad risk för tidig död och fetmarelaterade sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom och diabetes. En person med diabetes halverar risken för hjärtinfarkt.

Eftersom fettvävnaden är en stor körtel som utsöndrar ett 50-tal olika hormoner, kommer kroppen ofta i balans med sig själv. Kvinnor kan till exempel öka sina chanser till graviditet och personer med diabetes typ 2, så kallad åldersdiabetes, kan bli av med sjukdomen. Det beror på att insulinkänsligheten ökar när fetman minskar.

Komplikationer förekommer

Som vid alla stora operationer finns det risker, till exempel blödningar och proppar. Det förekommer även läckage i magsäcken där ingreppet gjorts. Då kan man behöva göra om operationen. Ungefär 1-2 procent av alla som går igenom en fetmaoperation drabbas av svåra komplikationer. Oftast går de över men det finns patienter som får livslånga problem. Det finns också risk för tarmvred.

En del upplever så kallad dumping: illamående, hjärtklappning, bullrande mage, matthet, kallsvettning, kräkningar. Andra känner sig trötta och frusna det första året. Några får övergående problem med håravfall. Undernäring samt mineral- och vitaminbrist är också en komplikation som dock går att kompensera.

Ett fåtal personer lyckas tänja ut magsäcksfickan så mycket att de går tillbaka till sin ursprungsvikt.

Stora krav på livsstil och kost

Efter en fetmaoperation är det viktigt med motion. Det är viktigt att äta rätt, ofta, regelbundet och undvika stora portioner, fet mat och snabba kolhydrater. Annars finns risk för kräkning, magsmärtor och viktuppgång. Man måste också äta kosttillskott varje dag, hela livet ut.

Patienter följs upp ett år efter operationen av sjuksköterska och dietist som ger råd och hjälp vad det gäller livsstil, kost och motivation.

Överskottshud kan opereras

Ungefär en tredjedel av alla som genomgår en fetmaoperation opereras inom ett år för att ta bort överskottshud. Det är framförallt magen som opereras men bara om överskottshuden orsakar hygieniska problem, rörelseproblem, skav, eksem eller sår.

För att genomgå plastikkirurgi ska man vara viktstabil, det vill säga inte gå upp och ned i vikt, samt ha ett BMI under 30, helst ännu lägre.

Operation av hudöverskott vid lår, byst, armar och bak får patienten i regel bekosta själv hos privatpraktiserande plastikkirurg.

Senast uppdaterad:
2015-06-29
Skribent:

Jan Kallenberg, 1177 Vårdguiden, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Carl Johan Behre, överläkare, Kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.