Antibiotika räddar liv – skydda antibiotikan!

Resistenta bakterier är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. Idag uppmärksammas i hela världen hur värdefull antibiotikan är. Vi kan alla hjälpas åt för att skydda antibiotikan.

Antibiotikaresistens blir ett allt större hot i världen. Upp emot 700 000 personer dör årligen i världen på grund av infektioner med resistenta bakterier och prognosen pekar mot att siffran kan stiga till 10 miljoner redan år 2050.

Små val i vardagen som gör skillnad

Med enkla medel kan var och en bidra till att förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och att bidra till att den inte sprids i miljön.

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, till exempel genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Alla kan bidra till att hejda resistensen

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge både bland människor och bland djur. Men antibiotikaresistensen ökar även här. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön för att tillsammans hejda utvecklingen.

Stora regionala skillnader

I Sverige är skillnaderna i dag stora när det gäller hur mycket antibiotika som används mellan olika delar av landet. I Västra Götaland har vi en av de största minskningarna i landet av antal förskrivna antibiotikarecept. Sedan 2012 hämtas det ut 25 % färre recept på antibiotika, ner till 305 recept per tusen invånare och år.


– Minskningen beror främst på ett framgångsrikt lokalt arbete på varje vårdcentral där man har tagit till sig nya forskningsrön och i högre grad följer moderna uppdaterade behandlingsrekommendationer, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

Västerbotten är bäst i klassen

Lägst är användningen av antibiotika i Västerbotten med 252 recept per tusen invånare och år. Om alla använde samma mängd antibiotika som personer i Västerbotten, skulle antalet recept i Sverige minska med totalt mer än 684 000 stycken på ett år, enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten. Det motsvarar så många förpackningar penicillin att om de staplades på varandra skulle de nå upp till toppen på Kebnekaise – nio gånger om.

Om alla i Västra Götaland använde samma mängd antibiotika som västerbottningarnaLäppstiftet i Göteborg skulle det innebära totalt 95 934 färre antibiotikakurer på ett år. Det motsvarar höjden på Läppstiftet - 31 gånger om - ifall man skulle stapla antibiotika-förpackningarna på varandra.

Inom sjukhusvården har receptförskrivningen minskat obetydligt och antibiotikaförbrukningen till inneliggande patienter ökar. I Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsplan för 2017 ingår antibiotikaresistens som ett prioriterat område med särskilt fokus på sjukhus.

Publicerad:
2016-11-17
Skribent:

Helena Kryssman, kommunikatör, Koncernstab Kommunikation och externa relationer, Västra Götalandsregionen

Redaktör:

Jan Kallenberg, 1177 Vårdguiden, Västra Götalandsregionen

Manusunderlag:

Folkhälsomyndigheten

Granskare:

Peter Ulleryd, bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland