Amoxicillin Mylan

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Amoxicillin Mylan?

Amoxicillin Mylan är ett bakteriedödande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas penicilliner och innehåller det verksamma ämnet amoxicillin.

Amoxicillin Mylan har effekt på flera olika slags bakterier och används ofta när vanligt penicillin, till exempel Kåvepenin, inte har hjälpt till exempel vid öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation.

Medicinen används vid urinvägsinfektion, gonorré och försämrad kronisk luftrörskatarr. Den kan också användas för att förebygga infektion vid ingrepp hos tandläkare om man har en ökad risk för att få infektion i hjärtklaffarna.

Amoxicillin Mylan kan även användas för att behandla magsår, i kombination med andra antibiotika och syrahämmande medel, och angriper då bakterien Helicobacter pylori.

Recept och högkostnadsskydd

Amoxicillin Mylan finns som kapslar och tabletter. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen förhindrar att bakteriernas cellväggar byggs upp och då dör bakterierna.

Vanligen känner man sig bättre inom tre dygn om man har luftvägsinfektion. Gör man inte det ska man ta kontakt med läkaren igen.

Hur tar man medicinen?

Medicinen kan tas antingen samtidigt med en måltid eller mellan måltiderna.

Tabletterna smakar illa och det är därför bäst att svälja dem hela. Tabletterna kan även krossas men man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.

Kapslarna sväljer man hela tillsammans med ett glas vatten eller annan vätska. Om man har svårt att svälja kapseln hel kan man öppna den och svälja innehållet med ett glas vätska. Det verksamma ämnet smakar illa.

Alkohol påverkar inte effekten av medicinen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dos och behandlingstid beror på vilken infektion man behandlas för. Man tar oftast medicinen tre gånger om dagen.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Om man tar antibiotika mot magsår

När man behandlar magsårsbakterien Helicobacter pylori är det viktigt att ta Amoxicillin Mylan samtidigt med de andra läkemedel som man fått mot bakterien, eftersom effekten då ökar.

Viktigt

Om man är överkänslig mot antibiotikagruppen cefalosporiner ska man inte använda Amoxicillin Mylan eftersom penicilliner är närbesläktade med cefalosporiner. Man ska alltid berätta för läkaren om man vet att man reagerat mot någon medicin tidigare.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få magbesvär som illamående, kräkningar och lös avföring. Om man får magbesvär kan det ibland lindras om man tar medicinen tillsammans med en måltid.

När man behandlas för en infektion kan man ibland få hudutslag. Utslagen är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av medicinen. Men om man får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska man avbryta behandlingen och ta kontakt med den läkare som skrev ut medicinen. Samma sak gäller om man får en långvarig eller svår diarré.

När man tar antibiotika påverkas den normala bakteriefloran bland annat i underlivet och det kan ibland orsaka en svampinfektion hos kvinnor. Symtomen är bland annat klåda, rodnad och en vitaktig flytning. Om man har haft en svampinfektion tidigare och känner igen symtomen kan man behandla sig själv med receptfria medel som finns på apotek. Däremot är det bra att kontakta en läkare om besvären med klåda kommer för första gången. En läkarundersökning kan ge ett säkert besked om orsaken till klådan.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller amoxicillin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på andra läkemedel som innehåller amoxicillin är

  • Amimox
  • Amoxicillin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Amoxicillin Sandoz
  • Imacillin
  • Bioclavid, som även innehåller klavulansyra
  • Spektramox, som även innehåller klavulansyra
  • Amoxicillin/Clavulanic acid, som även innehåller klavulansyra.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-08-26
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg