Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Skriv ut (ca 3 sidor)

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus och finns i fler än hundra olika typer. Några få kan orsaka cellförändringar, bland annat i livmoderhalsen som i sällsynta fall kan leda till livmoderhalscancer. Därför erbjuds tjejer kostnadsfri vaccinering mot HPV. Killar kan också vaccinera sig, de får då ett visst skydd mot kondylom och peniscancer som orsakas av HPV.

Skriv ut

För att vaccinet ska ha effekt ska du inte redan vara smittad med HPV. Därför är det bäst att du vaccinerar dig innan du har haft sex med någon annan, men du kan vaccinera dig även om du har haft sex. Skulle du ha blivit smittad av en virustyp innan vaccinationen, får du ändå skydd mot den eller de andra typerna som vaccinet skyddar mot och som du inte blivit smittad av.

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Vaccineringen innebär att du får en spruta vid två eller tre tillfällen. Du får sprutan på utsidan av överarmen.

Går du på mellanstadiet får du två sprutor. Den andra sprutan får du minst ett halvår efter den första, men mellanrummet får som längst vara ett år.

Är du äldre än 13 år vaccineras du vid tre tillfällen. Den andra sprutan får du då en till två månader efter den första, och den tredje sprutan cirka sex månader efter den första.

Fäll ihop

Tre vaccin

Tre vaccin

Det finns i dag tre vacciner i Sverige, varav två är godkända för vaccinering av killar. Vaccinerna skiljer sig bland annat i antalet typer av HPV som det skyddar mot. 

Vaccinationen kan också ge ett visst skydd mot mer ovanliga cancersjukdomar som orsakas av HPV. Dessa cancersjukdomar kan utvecklas i ändtarmsöppningen, halsen, munnen, kvinnans yttre könsorgan, slidan och på penisen.

Om du börjat vaccineringen med ett vaccin bör du fortsätta med samma sort.

Fäll ihop

Vad kostar det?

Vad kostar det?

För tjejer ingår vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det innebär att tjejer erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt i skolan när de går i femte eller sjätte klass.  

HPV-vaccin ingår i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 års ålder. Äldre kvinnor, pojkar och män får själva bekosta vaccinationen. Vad vaccinationen kostar kan variera beroende på vilket landsting du bor i och vilken mottagning du besöker. Kontakta din mottagning för att se vad det kostar där.

Fäll ihop

Vart vänder jag mig för att bli vaccinerad?

Vart vänder jag mig för att bli vaccinerad?

Som tjej blir du erbjuden att vaccinera dig i skolan. Har du inte blivit vaccinerad i skolan, men vill vaccinera dig, kan du vända dig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att få recept på HPV-vaccin. Detsamma gäller om du är kille och vill vaccinera dig.

Vissa vaccinationsmottagningar kan ha vaccinet på plats. Om det inte finns på mottagningen får du själv hämta vaccinet på apotek, och komma tillbaka till mottagningen för att få vaccinationen. Fråga vad som gäller när du bokar din tid.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli röd och svullen där du fått sprutan. Det kan kännas ömt, men det brukar gå över inom en eller några dagar. Du kan också få huvudvärk och ibland feber.

Mer allvarliga biverkningar är mycket sällsynta. Vaccinerna har använts i snart tio år av många miljoner kvinnor och biverkningarna är noggrant undersökta. Man har hittills inte kunnat visa någon ökad risk för någon allvarlig sjukdom hos de som är vaccinerade.

Fäll ihop

Viktigt att gå på cellprovskontroller som vuxen

Viktigt att gå på cellprovskontroller som vuxen

Eftersom vaccinationen inte ger ett fullständigt skydd mot de HPV-typer som kan orsaka livmoderhalscancer, är det viktigt att gå till de gynekologiska cellprovskontrollerna som man blir kallad till, även om man vaccinerat sig.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Är du gravid bör du undvika att vaccinera dig, eftersom inget HPV-vaccin testats på gravida kvinnor. Men de erfarenheter som finns har inte visat några risker vare sig för fostret eller för kvinnan.

Om du ammar ska du rådfråga en läkare innan du vaccinerar dig.

Fäll ihop

HPV-vaccinering i Västra Götaland

Västra Götaland

HPV-vaccinering i Västra Götaland

Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds till flickor i årskurs 5 eller 6. Flickor upp till 18 år har rätt till kostnadsfri vaccination inom skolhälsovården. Vaccinet som används heter Gardasil.

Kvinnor 18 till och med 26 års ålder kan få recept på HPV-vaccin inom högkostnadsskyddet. Äldre kvinnor, pojkar och män får själva stå för hela kostnaden för vaccineringen.

Vaccinering av kvinnor 18 år eller äldre, samt av pojkar och män, kan ske vid någon av Västra Götalandsregionens vårdcentraler.

Med tjänsten Hitta och jämför vård kan du söka fram närmsta vårdcentral.

Skyddar även mot kondylom

Gardasil, som vaccinet heter, skyddar mot två typer av HPV som orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer och det skyddar även mot könsvårtor, kondylom. Vaccinationen kan också ge ett visst skydd mot mer ovanliga cancersjukdomar som kan utvecklas i ändtarmsöppningen, halsen, munnen, kvinnans yttre könsorgan, slidan och på penisen.

Ska kompletteras med cellprovskontroller

Om du vaccinerar dig när du är ung, och dessutom går på cellprovskontroller när du blir äldre, har du ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer.

Sprutor vid två eller tre olika tillfällen

Du blir vaccinerad vid 2 eller 3 tillfällen beroende på ålder. Går du på mellanstadiet får du två sprutor. Den andra sprutan får du minst ett halvår efter den första, men mellanrummet får som längst vara ett år. Är du 14 år eller äldre vaccineras du vid tre tillfällen. Den andra dosen ska ges minst en månad efter den första dosen och den tredje dosen ska ges minst 3 månader efter den andra dosen. Alla tre doser ska ges inom en 1-årsperiod.

Har du på eget initiativ påbörjat vaccinering med annat vaccin än Gardasil bör du hålla dig till samma vaccin även för spruta två och tre. 


Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-01-08
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Björn Strander, gynekolog, Gynekologiska mottagningen, Kungshöjd och Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2017-11-16
Redaktör:
Jan Kallenberg, 1177 Vårdguiden, Västra Götalandsregionen.
Granskare:
Emma Lindhardt, apotekare, Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Västra Götalandsregionen