Kognition och kommunikation

Tolk för dig med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning

Innehållet gäller Västmanland

Hos Tolkenheten kan du som bor i Västmanland beställa teckenspråkstolk, dövblindtolk och skrivtolk. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

För dig som tolkanvändare kostar det inget att beställa tolk. Tolkenheten har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkbolag. 

Beställa tolk

Kontaktuppgifter

Telefon: 021-17 48 05
Sms: 070-645 57 81
E-post: tolk@regionvastmanland.se
Bildtelefon: tolkenheten.vastmanland@ectalk.se Bildtelefonen besvaras när teckenspråkig personal finns tillgänglig.

Tolkenhetens telefontider

Klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00 helgfri måndag till fredag.

Tolk vid akuta nödsituationer när Tolkenheten är stängd

Behöver du tolk till akut nödsituation vid fara för liv, hälsa eller egendom när Tolkenheten är stängd? Ring 020-71 10 55, SOS Alarm svarar och söker tolk. Du kan också använda förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net i akuta situationer.

Uppgifter att lämna vid beställning

För att kunna ge kunna ge bästa möjliga service och tolktjänst behöver du ange följande information:

 1. Datum, start- och sluttid för tolkuppdraget
 2. Plats och adress för tolkuppdraget
 3. Namn
 4. Personnummer
 5. Kontaktuppgifter
 6. Beskriv vad som ska tolkas

Distanstolkning

Distanstolkning innebär att du kan få tolkning via dator eller surfplatta. Det passar bra i sammanhang med tydlig struktur, till exempel hälso- och sjukvårdsbesök, föreläsningar och möten.

Fråga Tolkcentralen om du är osäker på om distanstolkning kan fungera för just ditt behov.

Det här behöver du vid distanstolkning:

 • Dator/surfplatta
 • Bra internetuppkoppling
 • Webbkamera (vid teckenspråkstolkning)
 • Bra ljudupptagning

Avboka tolk

Har du bokat tolk men ditt behov av tolkning upphör? Kontakta då Tolkenheten för att avboka så snart som möjligt.

Tolkmetoder

Tolkenheten erbjuder olika typer av tolkmetoder. Du anger vid tolkbeställning vilken metod du vill ha.

Teckenspråkstolkning

En teckenspråkstolk tolkar mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Tolken tolkar mellan dig och den som är hörande. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Dövblindtolkning

Tolkarna använder olika typer av tolkning beroende på vad du behöver. Det kan till exempel vara avståndsanpassat teckenspråk, taktilt teckenspråk, tydligt tal, ledsagning eller syntolkning. Dövblindtolk används av personer med dövblindhet och personer som har en kombinerad syn och hörselnedsättning.

Skrivtolkning

En skrivtolk kan användas av dig med dövhet eller hörselnedsättning. Tolken skriver ner det som sägs och du läser texten på en skärm. Tolken sköter också den nödvändiga utrustningen.

Att använda tolk

 • Tolkens uppgift är att förmedla allt som sägs i rummet.
 • Tolken deltar inte själv i samtalet.
 • Tolken använder jag-form i tolkningen.
 • All personal inom tolkverksamheten har tystnadsplikt.
 • Använd inte tolken till andra uppgifter än tolkning. 

Andra tjänster för dig som behöver tolkning

Bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en tjänst som gör det möjligt för dig som talar teckenspråk att kommunicera med en person som talar, och tvärtom. En teckenspråkstolk finns med genom så kallat trepartssamtal.

Texttelefoni

Texttelefoni.se gör det möjligt för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra.

Teletal

Teletal.se är en tjänst för dig som vill ha stöd under telefonsamtal. På Teletal arbetar samtalstolkar.

Till toppen av sidan