Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Inkontinens

Inkontinenshjälpmedel

Innehållet gäller Västmanland

Har du besvär med urininkontinens? Inkontinens (urinläckage) är ett mycket vanligt problem hos både kvinnor och män. Var fjärde kvinna och var tionde man har problem.

Olika former av urininkontinens

De vanligaste formerna av urininkontinens är:

  • Ansträngningsinkontinens
    Kännetecknas av läckage vid till exempel hosta, skratt, hopp eller tunga lyft.
    Det kommer en mindre mängd urin utan att man är kissnödig. Vanligast hos kvinnor. 
  • Trängningsinkontinens
    Innebär att blåsan tömmer sig även om den inte är full. Man blir kissnödig så snabbt att man inte hinner till toaletten i tid och det kan komma en större mängd urin. Trängningar kan även förekomma utan läckage. Förekommer i alla åldrar och både hos kvinnor och män.

Har du besvär med urinläckage ska du inte dra dig för att söka hjälp.

Genom att ta kontakt med distriktssköterska eller familjeläkare kan du få rätt diagnos och behandling. Familjeläkaren kan också vid behov skriva remiss till till exempel uroterapeut. Du kan också tala med din sjuksköterska om du bor på servicehus eller ålderdomshem. Även en gynekolog eller barnmorska kan ge råd och hjälp.
 
Genom enkla åtgärder kan du bli bra eller mycket bättre.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan