BEN OCH FÖTTER

Hjulbenthet och kobenthet hos barn

Hjulbenthet innebär att avståndet mellan knäna är större än normalt. Vid kobenthet finns det ett ökat avstånd mellan fötterna. Både hjulbenthet och kobenthet går oftast över av sig själv.

Symtom

De flesta barn är hjulbenta när de föds. Hjulbentheten märks ännu mer när barnet börjar gå och stå. Många barn kan också sträcka i knälederna så mycket att knäna nästan ser ut att bukta lite bakåt.

Barn som börjar gå tidigt blir ibland mer hjulbenta under en period. Det beror att skelettet är mjukare hos yngre barn. Det är inte farligt och växer bort.

Vid två års ålder brukar hjulbentheten minska och benen börjar rätas ut mer.

Äldre barn som har en övervikt kan bli kobenta. Det beror på av den ökade belastningen på knäledens ledband.  Övervikt bör undvikas om barnet är kobent.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som är hjulbenta eller kobenta behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Behandling

Det går att justera benet om hjulbentheten eller kobentheten blir mycket kraftig. Det blir i så fall aktuellt först i åtta- till tioårsåldern och måste göras i god tid innan barnet slutar växa.

Justeringen görs genom att en liten platta skruvas fast på båda knäledernas insidor vid kobenthet och vid knäledernas utsidor vid hjulbenthet.

Felställningen brukar räta ut sig inom ett till två år efter operationen och då är det dags att ta bort plattan, så att benet kan fortsätta att växa som vanligt.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan