Vaccination av dos 3.Det här meddelandet avser Västmanland

Endast du som är född 1956 eller tidigare, du som har hemtjänst eller hemsjukvård, och du som arbetar på särskilt boende för äldre, inom hemtjänst eller hemsjukvård kan boka tid just nu.

Läs mer om intervallet mellan doserna och boka tid.

Ångest

Ångest kan kännas olika

Vi ställde frågan Vad är ångest för dig? till besökarna på vår webbplats. I bildspelet nedan finns några av svaren, följt av tips på vad man kan göra för att hantera ångest, både på kort och på lång sikt.

Till toppen av sidan