Röst och tal

Tal- och språksvårigheter hos barn

Innehållet gäller Västmanland

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. Är utvecklingen mycket långsam eller annorlunda kallar man det för språkstörning. En språkstörning kan vara lätt eller mer omfattande och svårigheterna kan röra ett eller flera språkområden.

Till toppen av sidan