IRRITERADE ÖGON

Ögoninflammation hos barn

Det är vanligt att barn får en ögoninflammation, ofta i samband med en förkylning. För det mesta går det över inom fem dagar utan behandling med något läkemedel.

Symtom vid ögoninflammation

När barnet har fått en ögoninflammation blir ögonvitan röd och irriterad. Det är den genomskinliga slemhinna som täcker ögat och insidan av ögonlocken som har blivit inflammerad. Vanligtvis ser ögat svullet ut och det kan kännas som att det skaver i ögat. Det brukar också rinna en kladdig vätska, så kallad var, från ögat. Vätskan gör att ögonen klibbar ihop, speciellt på morgonen. För det mesta är båda ögonen inflammerade.

När barn får ögoninflammation beror det oftast på att de har fått en infektion som har orsakats av virus eller bakterier i ögat. Inflammationen är ett sätt för kroppen att försvara sig. En ögoninflammation kan också bero på en allergisk reaktion eller att barnet har skadat eller fått skräp i ögat.

Hur ska en ögoninflammation skötas?

Tvätta bort var i ögonen med till exempel ett mjukt papper eller en bomullstuss fuktad i ljummet vatten.

Bakterier och kladd brukar fastna längst in, mot näsan och tårvägen. Tvätta därför från den yttre ögonvrån mot den inre ögonvrån. På så sätt undviker du att få in bakterier och kladd i ögat. Kasta sedan det du har tvättat med för att minska smittorisken. 

Om ögonen klibbar ihop, till exempel när barnet har sovit, kan du blöta en bomullstuss eller kompress och lägga på ögat. Då brukar varet lösas upp och lossna lite, och är lättare att torka bort. 

Det är bra att byta örngott varje dag. Barnet bör också ha en egen handduk, både hemma och i förskolan eller familjedaghemmet.

Nyfödda barn

Det är vanligt att nyfödda barn har gulaktigt sekret i ögonen. Det beror på att de har trängre tårkanaler än äldre barn och vuxna. Om barnet har mycket sekret kan du torka bort det med mjukt papper.

Kan barnet vara i förskolan?

Även om barnet mår bra i övrigt bör hen vara hemma, dels för att ögoninflammation smittar, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.

Barn som har röda ögon och lite kladdiga ögon på morgonen, men inte under resten av dagen, behöver inte vara hemma från förskolan om de mår bra för övrigt. Barn med allergibesvär i ögonen behöver inte vara hemma. 

Smittar lätt

Ögoninfektionen smittar lättast bland små barn eftersom de leker så nära varandra. Smittan sprids bland annat när barnet gnuggar sig i ögonen och sedan tar på leksaker eller på andra barn. Skolbarn har inte samma närkontakt, men om det är en kraftig ögoninfektion kan de ändå behöva vara hemma om ögonen är irriterade.

Hur kan jag undvika att barnet får en ögoninflammation?

Om många i omgivningen är förkylda är det bra att vara noggrann med att tvätta händerna för att inte ögoninfektioner ska spridas. Det är också bra om man både hemma och i förskolan eller familjedaghemmet byter handdukar ofta.

Söka vård

Oftast går ögoninflammationen över av sig själv inom fem dagar.

Om barnet har en mycket kraftig inflammation och det bildas mycket var, eller om inflammationen inte går över inom fem dagar, bör du kontakta en vårdcentral. Om vårdcentralen är stängd eller du inte kan få någon tid där bör du i stället söka vård på en jouröppen mottagning eller akutmottagning. Inflammationen kan behöva behandlas med antibiotika. Efter två dagars behandling med antibiotika smittar det inte längre och om barnet orkar och mår bra i övrigt kan hen gå till förskolan eller familjedaghemmet, eller skolan.

Du bör också söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning om barnet är känsligt för ljus eller har svåra besvär i bara det ena ögat och du misstänker att det är skadat.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Läs mer om förkylning hos barn.

Till toppen av sidan