OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Skärpta restriktioner i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen Västmanlands län, idag den 12 november fattat beslut om skärpta restriktioner. Beslutet gäller omgående till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

Följande restriktioner gäller i Västmanland

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek

Du bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som du normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym, omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att du undviker omklädningsrum vid eventuell träning.

Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför länet

Resor inom eller mellan regioner/län kan bidra till att öka smittspridningen eftersom du ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Du bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Inte heller detta råd är tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att du är på plats. Om du måste resa är det viktigt att det görs på ett så smittsäkert sätt som möjligt genom att du håller avstånd till andra och undviker nya kontakter.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar

Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte. Du bör avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teatrar, biografer och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.

För barn och unga är idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Det är dock viktigt att undvika onödiga fysiska kontakter och att dela vattenflaskor och skydd. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks.

Matcher och tävlingar bör inte genomföras, varken för barn eller vuxna eftersom detta ofta innebär att du träffar nya människor och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att du har symtom. Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.

Yrkesmässig idrott, dvs. idrott som bedrivs som ett yrke, omfattas inte av detta råd.

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de du bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.

Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, till exempel fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, t.ex. massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om de skärpta restriktionerna som införs i Västmanland.

Till toppen av sidan