OM DITT PROVSVAR

Om ditt provsvar visar ej påvisad covid-19

Innehållet gäller Västmanland

Ej påvisad covid-19 betyder att du inte har covid-19, vad ska du tänka på nu?

Ett provsvar med resultatet "Ej påvisat" betyder att det inte fanns virus i ditt prov och du kan börja leva som normalt igen när dina symtom försvunnit och du känner dig helt frisk. 

Blir du sämre i din sjukdom ska du kontakta 1177 Vårdguiden på telefon eller din vårdcentral. Vid livsfara ring 112.

Ditt provresultat visar endast om det fanns virus i det prov som du lämnade in. Det finns en liten risk att ditt resultat är falskt negativt om det blev för lite material i provet när du tog ditt självtest. Det innebär att du trots allt kan ha covid-19 och att det är viktigt att du stannar hemma tills du känner dig helt frisk.

Till toppen av sidan